آشنایی با الزامات آب بندی و عایق کاری رطوبتی و شومینه، بخاری و دودکش ها

آشنایی با الزامات آب بندی و عایق کاری رطوبتی و شومینه، بخاری و دودکش ها

آشنایی با الزامات آب بندی و عایق کاری رطوبتی و شومینه، بخاری و دودکش ها

مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان با عنوان الزامات عمومی ساختمان یکی از منابع آزمون صلاحیت (اجرا) رشته عمران، رشته شهرسازی، ترافیک، و صلاحیت (طراحی، نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی الزامات آب بندی و عایق کاری رطوبتی و شومینه، بخاری و دودکش ها می پردازیم.

الزامات آب بندی و عایق کاری رطوبتی و شومینه، بخاری و دودکش ها:

الف) در تمام ساختمان ها حفاظت در برابر بارش نزولات جوی و رطوبت خاک الزامی است. بام های تخت، ایوان ها، فضاهای نیمه باز (غیر از بالکن های کم عرض)، کف های در تماس با زمین های نمناک، کف کلیه فضاهای بهداشتی در طبقات، دیوارهای زیرزمین و سایر دیوارهای در تماس با زمین نمناک، بدنه و کف ودیوار استخرها و منابع آب، باید عایق رطوبتی شوند. بام های شیبدار و قوسی و گنبدها و نماهایی که در معرض بوران های موسمی قرار می گیرند، باید با روش مناسب در برابر نزولات جوی و کج باران حفاظت شوند.

ب) در تمام فضاهای داخلی بنا، هر جا شیر برداشت آب تعبیه شود، کف فضا باید عایق رطوبتی شده وکفشوی دارای شتر گلویی یا سیفون و تمهیدات لازم دیگر برای دفع فاضلاب، پیش بینی شود.

پ) محافظت سطح کف و عایق کاری دیواره های زیرزمین، جهت جلوگیری از نفوذ آب های سطحی و زیرزمین و نشت آب لوله کشی، در ساختمان الزامی است.

آشنایی با الزامات آب بندی و عایق کاری رطوبتی و شومینه، بخاری و دودکش ها

ت) شومینه هایی با مخزن باز که در آن ها از انواع سوخت گاز، مایع یا جامد استفاده می شود و هوای مورد نیازشان از داخل فضا تامین می گردد، نمی توانند بعنوان تنها وسیله حرارتی محسوب شوند و نباید گرمایش یک ساختمان یا بخشی از آن تنها به چنین شومینه هایی متکی باشد.

ث) نصب و استفاده از شومینه هایی که در آن ها از انواع سوخت گاز، مایع یا جامد استفاده می شود و هوای مورد نیازشان از داخل فضا تامین می گردد، در فضاهای اقامت با مساحت کمتر از ۱۲ مترمربع مجاز نیست.

ج) ساخت دودکش و نوع مصالح مصرفی آن باید بترتیبی باشد که به هیچ وجه امکان بروز ترک و شکستگی و نشت گاز از اتصال ها و نظایر آن به فضاهای داخل ساختمان بوجود نیاید.

چ) در طراحی، ساخت، نصب و کاربرد هر نوع شومینه و بخاری باید محدودیت ها و الزامات مباحث سوم، چهاردهم و هفدهم مقررات ملی ساختمان رعایت شود.

ح) محل جانمایی دودکش ها باید از مرحله اول در نقشه های ساختمان مشخص گردد.

آشنایی با الزامات آب بندی و عایق کاری رطوبتی و شومینه، بخاری و دودکش ها

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای قبولی در آزمون می توانند از منابع گردآوری شده زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۴ مقررات ملی ویرایش جدید (الزامات عمومی ساختمان – تست تالیفی )

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۴ (با استفاده از سوالات تالیفی مبحث چهارم – الزامات عمومی ساختمان)

فیلم آموزشی مبحث ۴ (الناز قائمی کد : S36-20 )

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با الزامات فضاهای نصب تاسیسات ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات سقف های کاذب مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات پیش آمدگی های ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات بام مسطح، بام شیبدار و سقف های نورگذر

آشنایی با الزامات ورود و خروج و تهویه و نورگیری توقفگاه های خودرو

آشنایی با الزامات عمومی نورگیری و تهویه فضاها

آشنایی با الزامات اجرایی ساختمان مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات اجرایی دیوارها، کف و سقف و نازک کاری و پوشش سقف

دیدگاهتان را بنویسید