آشنایی با الزامات عمومی نورگیری و تهویه فضاها

آشنایی با الزامات عمومی نورگیری و تهویه فضاها

آشنایی با الزامات عمومی نورگیری و تهویه فضاها

مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان با عنوان الزامات عمومی ساختمان یکی از منابع آزمون صلاحیت (اجرا) رشته عمران، رشته شهرسازی، ترافیک، و صلاحیت (طراحی، نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی الزامات عمومی نورگیری و تهویه فضاها می پردازیم.

الزامات عمومی نورگیری و تهویه فضاها:

الف) هر فضایی که الزاماً به نور طبیعی نیاز دارد، باید حداقل دارای یک یا چند در و پنجره شیشه ای یا سطوح نورگذر مشابه باشد.

ب) استفاده از تعویض هوای مکانیکی به جای تعویض هوای طبیعی تنها در فضاهایی مجاز است که تعویض هوای آنها لازم بوده، اما ملزم به تویض هوای طبیعی نشده اند.

پ) در صورت استفاده از تعویض هوای مکانیکی، این سیستم باید از روش های متعارف مهندسی بهره ببرد. جایی که استفاده از تعویض هوای مکانیکی الزامی شده یا به عنوان جایگزین تعویض هوای طبیعی مطرح شده، باید مقدار هوای لازم و الزامات هواکش ها، کانال ها، فیلترها، و دیگر جزئیات در انطباق با مندرجات مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان باشد.

ت) در سیستم های گرمایش یا سرمایش، هوای برگشت یک واحد تصرف نباید از طریق چرخه برگشت هوای واحد تصرف دیگر تامین شود مگر آنکه در مقررات اختصاصی تصرف ها به گونه ای دیگر تعیین شده باشد.

ث) فضاهایی که برای آن ها مقررات خاصی وضع نشده است، ولی امکان ایجاد گرد و غبار، دود گاز، بخار و دیگر شرایط زیان آور و مخاطره آمیز در آن ها وجود دارد، به منظور حفظ سلامت بهره برداران و ممانعت از ایجاد حریق و خطر انفجار باید به طور مجزا مطابق با مقررات مباحث سوم و چهاردهم مققرات ملی ساختمان ایران تهویه و تعویض هوا شوند.

ج) در صورت استفاده از انواع شیشه های مات و آجر شیشه ای و پلاستیک با ضریب نورگذر کمتر از شیشه شفاف، باید سطحی که نور معادل آن را تامین کند، جایگزین شود.

چ) در تعیین سطوح نورگذر و بازشوهای الزامی فضاها، تعیین میزان دقیق این سطوح با توجه به نوع تصرف و فضای مورد نظر، ویژگی های مکانی، جغرافیایی و اقلیمی و همچنین الزامات ایمنی آن ها، به روش مندرج در مباحث سوم، چهاردهم، هجدهم و نوزدهم مققرات ملی ساختمان الزامی است.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای قبولی در آزمون می توانند از منابع گردآوری شده زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۴ مقررات ملی ویرایش جدید (الزامات عمومی ساختمان – تست تالیفی )

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۴ (با استفاده از سوالات تالیفی مبحث چهارم – الزامات عمومی ساختمان)

فیلم آموزشی مبحث ۴ (الناز قائمی کد : S36-20 )

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با الزامات فضاهای نصب تاسیسات ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات سقف های کاذب مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات پیش آمدگی های ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات بام مسطح، بام شیبدار و سقف های نورگذر

آشنایی با الزامات ورود و خروج و تهویه و نورگیری توقفگاه های خودرو

دیدگاهتان را بنویسید