آشنایی با الزامات فضاهای نصب تاسیسات ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات فضاهای نصب تاسیسات ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات فضاهای نصب تاسیسات ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان با عنوان الزامات عمومی ساختمان یکی از منابع آزمون صلاحیت (اجرا) رشته عمران، رشته شهرسازی، ترافیک، و صلاحیت (طراحی، نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی الزامات فضاهای نصب تاسیسات ساختمان می پردازیم.

الزامات فضاهای نصب تاسیسات ساختمان:

الف) قرارگیری شیرها، کلیدها و کنتورهای اصلی آب، برق و گاز در ساختمان ها باید تابع مقررات مندرج در مبحث ۴ در خصوص اشیا دارای پیش آمدگی در فضا ها و همچنین مباحث ۱۳، ۱۶ و ۱۷ مقررات ملی ساختمان باشد. این شیرها و ادوات اصلی باید به صورت ایمن و مطمئن نصب شوند و توسط مدیریت و مسئولان تاسیسات ساختمان قابل دسترس بوده و در معرض ضربه و صدمه قرار نگیرد. محل این تجهیزات در تابلو واکنش اضطراری معرفی شوند و نباید توسط کودکان قابل دسترس باشند.

ب) صدابندی موتورخانه و میزان صدا و لرزش ناشی از تاسیسات و تجهیزات برقی و مکانیکی در فضا های مختلف ساختمان باید مطابق با مبحث ۱۸ مقررات ملی ساختمان باشد.

پ) قرارگیری فضای موتورخانه در ساختمان های گروه های ۶، ۷ و ۸ در زیرزمین فضا های باز با رعایت الزامات مربوط به پیشروی های زیرزمین و همچنین مقررات راه امدادرسانی مجاز است.

ت) در طراحی فضای موتورخانه باید امکان ورود و خروج دستکاه های سنگین در هنگام ساخت و بهره برداری در نظر گرفته شود.

ث) محل قرارگیری دستگاه های تهویه باید طوری در نظر گرفته شود که بو و غبار و خاک را به فضاهای دیگر منتقل نکند و به منظور جلوگیری از مزاحمت برای ساکنان و اطرافیان به صورت مناسب مطابق مبحث ۱۸ مقررات ملی ساختمان صدابندی شده باشد.

ج) همه دریچه های ورودی و یا خروجی کانال ها باید توسط توری سیمی، شبکه یا کرکره محکمی به قطر ۱۲/۵ میلیمتر از آن نگذرد و قابل جویدن به وسیله موش و سایر حیوانات موذی نباشد، محافظت شود. به منظور تامین جریان مناسب هوا از این دریچه ها، حداقل فاصله اعضای این شبکه ها از یکدیگر در انطباق با مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان باشد.

چ) به منظور اجتناب از تشدید و باقی ماندن آلودگی در داخل ساختمان، فضاهای تاسیساتی باید دارای بازشو یا مجرای هوای متصل به خارج از فضای ساختمان باشند.

ح) نصب تجهیزات در فضا های باز و نیمه باز ساختمان ایوان ها، تراس ها و بام باید بصورتی باشد که به نما و حجم ساختمان لطمه نزنند و به گونه ای ایمن و مطمئن در جای خود محکم شوند. تجهیزات خنک کننده، مانند کولر، علاوه بر رعایت الزامات یاد شده، تا حد ممکن باید در محلی نصب گردند که از تابش مستقیم نور آفتاب نیز محفوظ باشند. کانال های کولر واقع در فضای باز نیز باید با الزامات قسمت های یاد شده منطبق و در حد امکان کوتاه باشند. این کانال ها باید با عایق حرارتی مناسب پوشیده شوند.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای قبولی در آزمون می توانند از منابع گردآوری شده زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۴ مقررات ملی ویرایش جدید (الزامات عمومی ساختمان – تست تالیفی )

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۴ (با استفاده از سوالات تالیفی مبحث چهارم – الزامات عمومی ساختمان)

فیلم آموزشی مبحث ۴ (الناز قائمی کد : S36-20 )

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با الزامات کلی ساخت و قرارگیری ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات شکل، حجم و نمای ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید