آشنایی با الزامات پیش آمدگی های ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات پیش آمدگی های ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات پیش آمدگی های ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان با عنوان الزامات عمومی ساختمان یکی از منابع آزمون صلاحیت (اجرا) رشته عمران، رشته شهرسازی، ترافیک، و صلاحیت (طراحی، نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی الزامات پیش آمدگی های ساختمان می پردازیم.

الزامات پیش آمدگی های ساختمان:

الف) پیش آمدگی سایبان یا باران گیر باران از حد ساختمان، به میزان حداکثر ۰/۸ متر، در صورتی که حد زیرین آن از بالاترین نقطه کف معبر حداقل ۳/۵ متر ارتفاع داشته و حد پیش آمدگی آن از لبه سواره رو حداقل ۰/۸ متر فاصله افقی داشته باشد.

ب) ساباط و پل هوایی که بین ساختمان ها بر روی کوچه ها و معابر فرعی احداث شود، مشروط به مجوز طرح های توسعه شهری و اخذ مجوز از شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و در صورتی که حداقل ۳/۵ متر ارتفاع حد زیرین از معبر رعایت شده باشد.

پ) درگاهی و لبه پنجره، نیم ستون چسبیده به دیوار، قرنیزها، لوله های آب باران، پله یا شیبراه ورودی و دیگر عناصر ساختمانی که در ارتفاع کمتر از ۳/۵ متر از کف معبر مجاور باشند، نباید بیش از ۰/۱ متر در معبر عمومی پیش آمدگی داشته باشند.

ت) درهای ساختمان ها و درهای تصرف هایی که به سمت بیرون و معبر عمومی باز می شوند، ضمن لزوم نصب علائم احتیاط، نباید در حالت باز بیش از ۰/۱ متر وارد حریم معبر شوند.

ث) پیش آمدگی در معابر با پهنای کمتر از ۱۲ متر و در معابر موسوم به بزرگراه ها مجاز نیست، مگر آن که در طرح توسعه و عمران شهری یا ضوابط شهرسازی مصوب، ضمن رعایت سایر الزامات پیش آمدگی به گونه ای دیگر تعیین شده باشد.

ج) هیچ گونه لوله کشی و کانال کشی تاسیساتی نباید در جداره خارجی پیش آمدگی طبقات و بام تعبیه شود.

چ) هیچ قسمت از ساختمان نباید به داحل حیاط های کوچک محصور (پاسیوها) که برای نورگیری و تهویه فضا های ساختمان تعبیه می شوند، پیش آمدگی داشته باشد.

ح) پیش آمدگی در معابر نباید در حریم خطوط انتقال نیروی برق قرار گیرد.

خ) هر گونه پیش آمدگی زیرزمین و اجزای ساختمانی به خارج از محدوده مالکیت و در معابر عمومی ممنوع است.

د) پیش آمدگی زیرزمین نباید موجب تغییر مشخصات فضای باز، محوطه و ساختمان شود.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای قبولی در آزمون می توانند از منابع گردآوری شده زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۴ مقررات ملی ویرایش جدید (الزامات عمومی ساختمان – تست تالیفی )

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۴ (با استفاده از سوالات تالیفی مبحث چهارم – الزامات عمومی ساختمان)

فیلم آموزشی مبحث ۴ (الناز قائمی کد : S36-20 )

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با الزامات فضاهای نصب تاسیسات ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات سقف های کاذب مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید