پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان با عنوان الزامات عمومی ساختمان یکی از منابع آزمون صلاحیت (اجرا) رشته عمران، رشته شهرسازی، ترافیک، و صلاحیت (طراحی، نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد.

در این نوشتار قصد آن داریم که به بررسی تست های مطرح شده از مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹ بپردازیم. از این مبحث ۱ تست در آزمون اجرا مهر ۹۹ مطرح شده که پاسخ تشریحی آن به شرح ذیل می باشد.

۱۰-در مورد الزامات عمومی ساختمان ها کدام گزینه صحیح است؟

۱) در طراحی سقف های نورگذر وسیع، مانند سقف گلخانه ها و پاسیوها، باید تدابیری جهت تحمل وزن نظافت کار در نظر گرفته شوند.

۲) تخلیه آب حاصل از نزولات جوی بام ها به زمین های مجاور و معابر عمومی با مجوز شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه مجاز می باشد.

۳) بام های مسطح باید دارای شیب بندی حداقل یک درصد و کفشوی متصل به شبکه فاضلاب اصلی ساختمان باشند.

۴) تعبیه جان پناه در سقف های مسطح بام ها، در صورت امکان دسترسی و یا عدم امکان دسترسی به آن الزامی است.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

سقف های نورگذر:م۴ ص۱۰۴

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با بند ۴-۹-۷-۴ صفحه ۱۰۴ مبحث چهارم

بند ۴-۹-۷-۴ در طراحی و اجرای سقف های نورگذر یا شفاف وسیع مانند سقف گلخانه و پاسیو باید تدابیری جهت امکان نظافت و تحمل وزن نظافتکار جهت ایمنی در نظر گرفته شود.

بند ۴-۹-۵-۵ تخلیه آب حاصل از نزولات جوی بام ها به زمین های مجاور و معابر عمومی مجاز نیست و تخلیه آن در محوطه ساختمان باید با مجوز شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه انجام گیرد.

بند ۴-۹-۵-۲ بام های مسطح باید دارای شیب بندی مناسب حداقل ۲ درصد و کفشوی متصل به لوله کشی آب بام، مستقل از شبکه اصلی فاضلاب ساختمان باشند.

بند ۴-۹-۵-۱ تعبیه جان پناه در بام های مسطح در صورت وجود راه پله برای دسترسی ساکنین به بام، مطابق الزامات قسمت ۴-۹-۷ الزامی است.

سوالات مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای قبولی در آزمون می توانند از منابع گردآوری شده زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۴ مقررات ملی ویرایش جدید (الزامات عمومی ساختمان – تست تالیفی )

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۴ (با استفاده از سوالات تالیفی مبحث چهارم – الزامات عمومی ساختمان)

فیلم آموزشی مبحث ۴ (الناز قائمی کد : S36-20 )

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

دیدگاهتان را بنویسید