آشنایی با الزامات ورود و خروج و تهویه و نورگیری توقفگاه های خودرو

آشنایی با الزامات ورود و خروج و تهویه و نورگیری توقفگاه های خودرو

آشنایی با الزامات ورود و خروج و تهویه و نورگیری توقفگاه های خودرو

مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان با عنوان الزامات عمومی ساختمان یکی از منابع آزمون صلاحیت (اجرا) رشته عمران، رشته شهرسازی، ترافیک، و صلاحیت (طراحی، نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی الزامات ورود و خروج و تهویه و نورگیری توقفگاه های خودرو می پردازیم.

آشنایی با الزامات ورود و خروج و تهویه و نورگیری توقفگاه های خودرو

الزامات ورود و خروج و تهویه و نورگیری توقفگاه های خودرو:

الف) پهنای معبر ورودی و شیبراه در همه توقفگاه های بزرگ و توقفگاه های عمومی متوسطنباید کمتر از ۵ متر و در توقفگاه های متوسط خصوصی کمتر از ۳/۵ متر باشد. حداقل عرض ورودی و شیب راه برای توقفگاه های کوچک ۳ متر است.

ب) توقفگاه های بزرگ و متوسط باید حداقل دو راه خروج افراد داشته باشند.

پ) تعبیه دو ورودی خودرو از معبر عمومی، حداکثر به اندازه عرض معبر داخلی توقفگاه، در ساختمان مسکونی تنها در زمین های دارای بر ۲۰ متر و بیشتر مجاز است. در مواردی که زمین حاصل تجمیع اراضی باشد، در این مورد ضوابط طرح های توسعه شهری ملاک خواهد بود.

ت) ارتباط سوراه رو حیاط یا معبر عمومی با شیبراه به توقفگاه، بسته به تراز قرارگیری توقفگاه در ساختمان، با رعایت ضوابط شرسازی و یا شیبراه بالارونده یا پایین رونده بلامانع است.

ث) در کلیه توقفگاه های خصوصی کوچک، در صورت وجود ورودی مجزای دیگری برای اشخاص، پیش بینی ورودی و خروجی سواره به ارتفاع حداقل ۱/۹۵ متر الزامی است.

ج) هنگامی که طبقات دیگر ساختمان به وسیله پله ها از توقفگاه خودرو قابل دسترس باشد، باید فضای توقفگاه به وسیله دیوار و در یا فضای واسط محصور از فضای پلکان جدا شود.

چ) تمام توقفگاه های سرپوشیده حد امکان به صورت طبیعی تهویه و در صورت کافی بودن سطوح جهت تهویه طبیعی با سیستم مکانیکی تهویه شوند.

ح) سطح بازشو در توقفگاه سرپوشیده اتومبیل با تهویه طبیعی باید حداقل یک بیست و پنجم سطح کف باشد.

خ) تامین نور طبیعی برای توقفگاه واقع در طبقات زیرین ساختمان از طریق حیاط های خلوت و پاسیو مجاز است.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای قبولی در آزمون می توانند از منابع گردآوری شده زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۴ مقررات ملی ویرایش جدید (الزامات عمومی ساختمان – تست تالیفی )

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۴ (با استفاده از سوالات تالیفی مبحث چهارم – الزامات عمومی ساختمان)

فیلم آموزشی مبحث ۴ (الناز قائمی کد : S36-20 )

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با الزامات فضاهای نصب تاسیسات ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات سقف های کاذب مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات پیش آمدگی های ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات بام مسطح، بام شیبدار و سقف های نورگذر

دیدگاهتان را بنویسید