پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

تست های مبحث ۴

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

در آزمون نظام مهندسی مهر ۹۶ از مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان (الزامات عمومی ساختمان) تعداد ۳ سوال از این مبحث آورده شده در زیر پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶ را با کمک کلید واژه حل کردیم.

۱۲ – کدامیک از گزینه های زیر در مورد مسیر دسترس یا خروج اصلی واحدهای تصرف صحیح است؟

۱) در تمامی موارد درهای خروج اصلی باید بدون هیج بازدارنده ای به سمت داخل و به فوریت قابل بازشدن باشند.

۲) شیب شیب راه های عبور پیاده که در مسیر یا خروج اصلی واحدهای تصرف قرارمی گیرند، نباید از ۱۲٫۵ درصد بیشتر باشد.

۳) پاگردها برای گردش صندلی چرخ دار نباید شیب بیشتر از %۸ داشته باشند.

۴) پهنای الزامی شیب راه های عبور پیاده باید برابر با پهنای الزامی راهروهای اصلی در همان تصرف باشد.

کلید واژه مورد استفاده:

مسیرهای دسترس و خروج:م۴ ص۴۷،۵۰

شیب راه عبور پیاده:م۴ ص۵۳{الزامات}

عرض پاگرد شیب راه عبور پیاده:م۴ ص۵۳

شیب پاگرد شیب راه عبور پیاده:م۴ ص۵۳

پاگرد:م۴ ص۵۲

شیب شیب راه عبور پیاده:م۴ ص۵۳

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مبحث ۴ صفحه ۵۳ بند ۴-۵-۱-۸-۳

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون معماری نظارت مهر ۹۶

۱۳- حداکثر ارتفاع مجاز ساختمانهای ردیفی متصل جنوبی دو طبقه و بام مسطح و به عرض ۱۰ متر، در کنار معبر با شیب ۹ درصد دارای زیرزمین با پنجره نورگیر از نما چند متر است؟

۱)  ۸٫۹۵ متر

۲) ۸٫۵ متر

۳) ۹٫۴ متر

۴) ۸٫۰۵ متر

کلید واژه مورد استفاده:

ارتفاع ساختمان گروه ۱،۲،۳ تا ۸:م۴ ص۳۶

ارتفاع مجاز گروه های ساختمانی:م۴ ص۳۵{….}

حداکثر ارتفاع مجاز گروه های ساختمانی:م۴ ص۳۵{….}

جواب گزینه ۱ صحیح است.مبحث ۴ صفحه ۳۶ قسمت آ

۳۲- کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟

۱) فضای بهداشتی مستقل در واحدهای مسکونی باید دارای حداقل یک متر عرض و ۲۰ . ۱متر طول باشد.

۲) در کلیه واحدهای مسکونی باید فضای کافی برای نصب حداقل یک کاسه مستراح فرنگی پیش ببینی شود.

۳) در ساختمان های مسکونی گروه سه احداث حیاط های محصور به صورت گودال باغچه الزامی است.

۴) در واحدهای مسکونی ارتفاع هر اتاق اقامت با زیربنای ۱۲ مترمربع و بیشتر باید در بیش از ۷۵ درصد سطح آن حداقل ۲٫۴۰ متر باشد.

کلید واژه مورد استفاده:

فضای بهداشتی واحد مسکونی:م۴ ص۸۸

فضای بهداشتی واحد مسکونی:م۴ ص۹۱

ابعاد فضای بهداشتی واحد مسکونی:م۴ ص۹۱

عرض فضای بهداشتی واحد مسکونی:م۴ ص۹۱

حداقل عرض فضای بهداشتی واحد مسکونی:م۴ ص۹۱

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مبحث ۴، صفحه ۹۱، بند ۴-۷-۱-۱-۱۸

برای دریافت کامل پاسخنامه تشریحی نظارت معماری مهر ۹۶ اینجا کلیک کنین

برای دریافت سوالات تالیفی مبحث چهارم  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید