پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۶ در آزمون نظارت معماری مردادماه ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۶ در آزمون نظارت معماری مردادماه ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۶ در آزمون نظارت معماری مردادماه ۱۴۰۰

مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان تاسیسات بهداشتی از منابع آزمون صلاحیت های (اجرا) رشته عمران و صلاحیت (نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد و طراحی، نظارت و اجرا رشته تاسیسات مکانیکی می باشد.

مبحث شانزدهم شامل ۷ فصل و ۱۰ پیوست می باشد. فصول این مبحث به قرار زیر است:

کلیات، لوازم بهداشتی، توزیع آب مصرفی در ساختمان، لوله کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان، لوله کشی هواکش فاضلاب، لوله کشی آب باران ساختمان، بست و تکیه گاه.

در این نوشتار به بررسی تست های مطرح شده از مبحث شانزدهم ویرایش سال ۹۶ در آزمون نظارت معماری ۱۴۰۰ می پردازیم. در این آزمون ۱ تست از مبحث فوق مطرح شده است پاسخ تشریحی آن به شرح ذیل می باشد.

۶۰-آیا به ترتیب دهانه ورود آب به فلاش تانک توالت باید پایین تر از لبه روی دهانه سرریز باشد؟ و هر فلاش تانک باید مجهز به یک شیر شناور ضد جریان سیفونی باشد؟

۱) خیر- بلی

۲) خیر- خیر

۳) بلی- بلی

۴) بلی – خیر

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

شسشتشوی توالت و یورینال:م۱۶ ص۳۷

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با مورد (۴) و (۵) بند ۱۶-۲-۵-۱۲ صفحه ۳۸ مبحث شانزدهم

مورد ۴: دهانه ورود آب به تانک باید دست کم ۲۵ میلیمتر بالاتر از لبه روی دهانه سر ریز باشد.

مورد ۵: هر فلاش تانک باید اتصال سر ریز داشته باشد تا در صورت سر ریز کردن، آب را به داخل لگن توالت یا یورینال بریزد.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۱۶ شانزدهم – تاسیسات بهداشتی ساختمان (این تست ها تالیفی میباشد)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان از سوالات تالیفی تاسیسات بهداشتی ساختمان

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۶ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۶ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۶ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۶ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۶ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

بررسی الزامات و ضوابط لوله کشی آب باران در ساختمان ها بر اساس مبحث ۱۶

بررسی الزامات بهداشتی آب خاکستری در ساختمان ها بر اساس مبحث ۱۶

دیدگاهتان را بنویسید