پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت معماری مرداد ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت معماری مرداد ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت معماری مرداد ۱۴۰۰

ویرایش سال ۹۲ مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان تحت عنوان «مراقبت و نگهداری از ساختمان ها» حداقل الزامات و ضوابط برای نگهداری، تامین ایمنی، بهداشت و آسایش ساکنان ساختمان را در طول عمر مفید آن تعیین می نماید.

از مبحث۲۲ مقررات ملی ساختمان، ۱ سوال در آزمون نظارت معماری مرداد ۱۴۰۰ مطرح گردیده که پاسخ تشریحی آن به شرح ذیل می باشد.

۹-کمپرسور و فیلتر هوای کولر گازی ساختمانی در جزیره قشم باید به ترتیب با چه تناوبی بازرسی شود؟

۱) هر شش ماه- هر سه ماه

۲) هر سه ماه- هر سه ماه

۳) هر شش ماه- هر شش ماه

۴) هر شش ماه- هر شش ماه

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

کولرهای گازی:م۲۲ ص۳۹

جواب: گزینه۲ صحیح است. با توجه به بند ۲۲-۵-۴-۴ صفحه ۲۶ مبحث بیست و دوم

بند ۲۲-۵-۴-۴: کولرهای گازی باید در مناطق آب و هوایی معتدل سالانه یک بار در شروع فصل گرما و در مناطق آب و هوایی گرم و مرطوب هر سه ماه یک بار بازرسی شده و در صورت نیاز تنظیم شوند.بازرسی ها شامل موارد به شرح زیر است:

الف)بازرسی کلیه قسمت های مدار تبرید اعم از کمپرسور، کندانسور، لوله های ارتباطی، نظافت بخش بیرونی کندانسور با هوای فشرده و شارژ کبرد در صورت لزوم

ب) بازرسی کلیه قطعات کنترلی و اجزای مدار الکتریکی

پ) نظافت کلیه قطعات، بازدید فیلتر هوا و نظافت یا تعویض آن

دواطبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای موفقیت در آزمون می توانند از منابع زیر استفاده نمایند: 

نمونه سوالات (تست های تالیفی) مبحث ۲۲ (بیست و دوم) ویژه آزمون نظام مهندسی

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی مبحث ۲۲ (الناز قائمی S36-18)

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲۲ در آزمون عمران نظارت مهر ۹۶

پاسخ تشریحی تست مبحث ۲۲ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مرداد ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت عمران مرداد ۱۴۰۰

دیدگاهتان را بنویسید