پاسخ تشریحی سوالات پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون اجرا معماری شهریورماه ۱۴۰۱

پاسخ تشریحی سوالات پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون اجرا معماری شهریورماه ۱۴۰۱

پاسخ تشریحی سوالات پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون اجرا معماری شهریورماه ۱۴۰۱

به گزارش کلید واژه پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ با عنوان طراحی لرزه‌ای و اجرای اجزای غیرسازه‌ای معماری از منابع آزمون رشته های عمران (نظارت و اجرا)، معماری (نظارت و اجرا) می باشد.

در این نوشتار به بررسی سوال مطرح شده از پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ در آزمون اجرا معماری شهریورماه ۱۴۰۱ (یک سوال مطرح شده) می پردازیم.

۴۶-در مناطقی که خطر زلزله وجود دارد آیا می توان از بست های فلزی منقطع در دیوارهای بلوکی ساخته شده از ملات بستر نازک استفاده کرد؟ و فاصله میلگردهای عرضی در میلگرد بستر نردبانی به چه میزان است

۱) خیر- بین ۶۰ تا ۸۰ سانتی متر

۲) بلی- بین ۶۰ تا ۸۰ سانتی متر

۳) خیر- بین ۴۰ تا ۵۰ سانتی متر

۴) بلی- بین ۴۰ تا ۵۰ سانتی متر

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

تیغه بلوکی:پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ ص۵

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق با  بند (پ) ۶-۱-۴-۱-۲-۳ صفحه ۵ و  شکل پ ۶-۲ صفحه ۷ پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

نمونه سوالات پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ (طراحی لرزه ای و اجرای اجزای غیرسازه ای معماری)

فیلم آموزشی پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ (طراحی لرزه ای و اجرای اجزای غیرسازه ای معماری)

نکات اجرایی و نظارتی وال پست مطابق با پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ (آئین نامه زلزله)

دانلود فایل pdf پیوست ششم آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله (طراحی لرزه ای و اجرای غیر سازه ای معماری)

دیدگاهتان را بنویسید