پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مردادماه ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مردادماه ۱۴۰۰

در این نوشتار به بررسی تست های مطرح شده از مبحث چهاردهم ویرایش سال ۹۶ در آزمون نظارت مردادماه ۱۴۰۰ می پردازیم. در این آزمون ۱ تست از مبحث ۱۴ مطرح شده است که آنها شرح ذیل می باشد.

متذکر می شود که مبحث چهاردهم با عنوان تاسیسات مکانیکی از منابع آزمون صلاحیت اجرا رشته عمران، صلاحیت های (طراحی، نظرات و اجرا) رشته تاسیسات مکانیکی، صلاحیت اجرا و نظارت رشته معماری می باشد.

۲۷-آیا محل قرارگیری مخزن انبساط باز یک سیستم گرمایش مرکزی دارای دیگ و مشعل، بر میزان فشار آب در دیگ تاثیر دارد؟ آیا این سیستم نیاز به تزریق گاز ازت برای تامین فشار دارد؟

۱) خیلی تاثیر ندارد- نیاز به تزریق گاز نیست.

۲) بلی تاثیر دارد- نیاز به تزریق گاز نیست.

۳) بلی تاثیر دارد- نیاز به تزریق گاز است.

۴) نیاز به تزریق گاز نیست.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

مخزن انبساط سیستم گرمائی:م۱۴ ص۹۱

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق با بند ۱۴-۷-۹-۱ صفحه ۹۱ مبحث چهاردهم

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

نمونه سوالات تالیفی مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان تاسیسات مکانیکی (بصورت تستی)

آزمون آنلاین مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان – تاسیسات مکانیکی با سوالات اختصاصی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

دیدگاهتان را بنویسید