پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت معماری مردادماه ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت معماری مردادماه ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت معماری مردادماه ۱۴۰۰

مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان آسانسورها و پلکان برقی یکی از منابع آزمون صلاحیت های (طراحی، نظارت و اجرا) رشته های معماری، تاسیسات مکانیکی و برقی می باشد.

در آزمون صلاحیت نظارت معماری مردادماه ۱۴۰۰ از این مبحث ۱ سوال مطرح گردید که پاسخ تشریحی آن به شرح ذیل است.

۲۵-در یک ساختمان ۱۱ طبقه ۳ دستگاه آسانسور هر کدام دارای کابین به ابعاد ۱۲۰*۱۸۰ سانتی متر پیش بینی شده است. آیا در این ساختمان به آسانسور دیگری نیاز است؟

۱) بلی

۲) اگر ساختمان مسکونی باشد، خیر.

۳) اگر سرعت آسانسور ۲٫۵ متر بر ثانیه باشد، خیر

۴) اگر پله برقی وجود داشته باشد، خیر.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

الزامات اولیه انتخاب آسانسور:م۱۵ ص۹

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق بند ۱۵-۲-۱-۳ صفحه ۹ مبحث پانزدهم

بند ۱۵-۲-۱-۳: در ساختمان های ۸ طبقه یا ساختمان های با طول مسیر حرکت ۲۸ متر و بیشتر از کف ورودی اصلی، باید حداقل دو دستگاه آسانسور پیش بینی گردد. حتی اگر از نظر محاسبات تعداد و ظرفیت، یک دستگاه آسانسور کفایت نماید.

دوستان و مهندسین گرامی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۱۵

کلید واژه های آزمون نظام مهندسی

فیلم آموزشی مبحث ۱۵ (آسانسور و پلکان برقی) ویژه آزمون نظام مهندسی

آسانسور، پله برقی، پیاده روی متحرک

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۵ در آزمون نظارت معماری مهر۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۵ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

دانلود فایل مبحث ۱۵ ویرایش ۱۳۹۲

آشنایی با ویژگی آسانسورهای مورد استفاده افراد ناتوان جسمی

آشنایی با الزامات آسانسورهای حمل خودرو مطابق مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات اولیه انتخاب آسانسور مطابق مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت تاسیسات برقی مردادماه ۱۴۰۰

دیدگاهتان را بنویسید