آشنایی با الزامات اولیه انتخاب آسانسور مطابق مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات اولیه انتخاب آسانسور مطابق مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات اولیه انتخاب آسانسور مطابق مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان

مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان آسانسورها و پلکان برقی یکی از منابع آزمون صلاحیت های (طراحی، نظارت و اجرا) رشته های معماری، تاسیسات مکانیکی و برقی می باشد. در این نوشتار به بررسی الزامات اولیه انتخاب آسانسور می پردازیم.

الزامات اولیه انتخاب آسانسور:

الف) طراح معمار باید تعداد، ظرفیت و نوع (مسافر، باربر و …) آسانسورهای ساختمان را در مراحل اولیه طراحی، تعیین و آنها را براساس اطلاعات به دست آمده و مقررات مبحث ۱۵ جانمایی کند.

ب) در ساختمان های با طول مسیر قائم حرکت بیش از ۷ متر از کف ورودی اصلی (معمولا بیش از سه طبقه) تعبیه الزامی می باشد.

پ) در ساختمان های ۸ طبقه یا ساختمان های با طول مسیر حرکت ۲۸ متر و بیشتر از کف ورودی اصلی، باید حداقل دو دستگاه آسانسور پیش بینی گردد، حتی اگر از نظر محاسبات تعداد و ظرفیت، یک دستگاه آسانسور کفایت نماید.

ث) در کلیه ساختمان های با طول مسیر حرکت بیش از ۲۱ متر از کف ورودی اصلی، لازم است حداقل یک دستگاه آسانسور مناسب حمل بیمار تعبیه شود. این آسانسور باید با یک علامت مخصوص قابل رویت مشخص شده و به کلیه طبقات سرویس دهد.

ج) در ساختمان های که وجود آسانسور الزامی است، باید حداقل یکی از آسانسورها قابلیت حمل صندلی چرخدار را دارا باشد.

چ) در ساختمان های بیمارستان های بیش از یک طبقه، وجود حداقل یک دستگاه آسانسور تخت بر اجباری است. در صورتی که سطح شیبدار مناسب وجود داشته باشد این الزام وجود ندارد.

ح) در ساختمان های دسته چهارم و مکان های نگهداری سالمندان و معلولان بیش از یک طبقه، تعبیه حداقل یک دستگاه آسانسور برانکارد بر الزامی است، مگر اینکه سطح شیبدار مناسبی وجود داشته باشد.

خ) مشخصات آسانسورهایی که قابلیت حمل صندلی چرخدار را دارند:

-حداقل ابعاد کابین ۱۴۰۰×۱۱۰۰ میلیمتر است.

-حداقل عرض بازشو در کابین ۸۰۰ میلیمتر است

-مجهز به سیستم تراز طبقه مجدد باشد

-مجهز به دکمه باز ماندن در کابین برای مدت طولانی تر از زمان عادی بسته شدن در باشد.

د) مشخصات آسانسورهایی که قابلیت حمل بیمار را دارند:

-حداقل ابعاد کابین ۲۱۰۰×۱۱۰۰ میلیمتر است.

-حداقل عرض بازشو در کابین ۹۰۰ میلیمتر است

-مجهز به سیستم تراز طبقه مجدد باشد

-مجهز به دکمه باز ماندن در کابین برای مدت طولانی تر از زمان عادی بسته شدن در باشد.

ذ) مشخصات آسانسورهایی که قابلیت حمل تخت بیمار را دارند:

-حداقل ابعاد کابین ۲۴۰۰×۱۴۰۰ میلیمتر است.

-حداقل عرض و حداقل ارتفاع بازشو در کابین۱۳۰۰ و ۲۱۰۰ میلیمتر است

-مجهز به سیستم کنترل سرعت ولتاژ و فرکانس متغیر باشد

-مجهز به سیستم تراز طبقه مجدد باشد

-مجهز به دکمه باز ماندن در کابین برای مدت طولانی تر از زمان عادی بسته شدن در باشد.

-مجهز به کلید مخصوص باشد که آسانسور را در اختیار کاربران آموزش دیده قرار دهد

-مجهز به سیستم برق اضطراری باشد به گونه ای که هنگام قطه برق، آسانسور را به نزدیکترین طبقه هدایت نماید.

ر) در محاسبات ترافیک، علاوه بر کمیت، کیفیت سرویس نیز باید مد نظر قرار گیرد، به نحوی که حرکت آسانسور از طبقه ورودی اصلی به طور متوسط در هر ۱۰۰ ثانیه یک بار صورت گیرد.

دوستان و مهندسین گرامی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۱۵

کلید واژه های آزمون نظام مهندسی

فیلم آموزشی مبحث ۱۵ (آسانسور و پلکان برقی) ویژه آزمون نظام مهندسی

آسانسور، پله برقی، پیاده روی متحرک

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۵ در آزمون نظارت معماری مهر۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۵ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

دانلود فایل مبحث ۱۵ ویرایش ۱۳۹۲

آشنایی با ویژگی آسانسورهای مورد استفاده افراد ناتوان جسمی

آشنایی با الزامات آسانسورهای حمل خودرو مطابق مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید