آزمون میان ترم درس مقررات ملی ساختمان

آزمون میان ترم درس مقررات ملی ساختمان

آزمون میان ترم درس مقررات ملی ساختمان قابل توجه دانشجویان محترم رشته کارشناسی عمران  موسسه آموزش عالی جها دانشگاهی اهواز دانشجویانی که درس مقررات ملی ساختمان را با استادهلاکویی اخذ نموده اند می توانند جهت شرکت در آزمون میان ترم  [...]
امتحان میان ترم درس سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله

امتحان میان ترم درس سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله

امتحان میان ترم درس سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله دانشجویان عزیز رشته عمران موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی اهواز امتحان میان ترم درس سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله بصورت آزمون آنلاین برگزار میگردد این آزمون داری ۷۵ سوال [...]