برگزاری دوره آموزشی حضوری بارگذاری و طراحی سازه های پروژه های صنعتی

برگزاری دوره آموزشی حضوری بارگذاری و طراحی سازه های پروژه های صنعتی

برگزاری دوره آموزشی حضوری بارگذاری و طراحی سازه های پروژه های صنعتی

به گزارش کلیدواژه و به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد ثبت نام آموزش حضوری تخصصی تحت عنوان بارگذاری و طراحی سازه های پروژه های صنعتی به مدت ۳۲ ساعت توسط  آقای دکتر اعلم ( استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه یزد) ارائه می گردد.

 

سر فصل دوره:

-معرفی آیین نامه ها در طراحی سالن های صنعتی

– اصول بارگزاری در سازه سالن های صنعتی

    * میزان و نحوه اعمال بار های مرده و زنده

    *نحوه محاسبه بار برف و اعمال آن روی سازه

    *نحوه محاسبه بار باد و اعمال آن روی سازه

    *نحوه محاسبه بار زلزله و اعمال آن روی سازه

    *نحوه محاسبه بار جرثقیل و اعمال آن روی سازه

– نحوه مدلسازی،تحلیل و طراحی سازه صنعتی در ترم افزار (SAP)

– نحوه مدلسازی،تحلیل و طراحی فونداسیون  سالن های صنعتی در ترم افزار (SAFE)

توجه:

پیش نیاز این دوره آشنایی با نرم افزار SAP و SAFE می باشد.

 زمان دوره طراحی جزئیات سازه های صنعتی متعاقبا اعلام و پیش نیاز آن گذراندن دروه آموزشی بارگذاری می باشد.

برنامه زمان بندی دوره:

بارگذاری و طراحی سازه های پروژه های صنعتی

لینک ثبت نام دوره:

بارگذاری و طراحی سازه های پروژه های صنعتی

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مباحث و کتب

فیلم آموزشی مباحث

نمونه سوالات مباحث

دیدگاهتان را بنویسید