پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت معماری مردادماه ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت معماری مردادماه ۱۴۰۰

مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان با عنوان پدافند غیرعامل یکی از منابع آزمون صلاحیت (نظارت و اجرا) رشته عمران، صلاحیت (طراحی، نظارت و اجرا) رشته تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی، رشته شهرسازی، ترافیک، نقشه برداری و صلاحیت (نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد.نظارت معماری مردادماه ۱۴۰۰ بپردازیم. از این مبحث ۲ تست در آزمون نظارت مرداد ۱۴۰۰ مطرح شده که پاسخ تشریحی آن به شرح ذیل می باشد.

۳-برای مقاومت در برابر آثار ناشی از انفجار، فضای امن عمومی و فضای امن خصوصی در کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

۱) فضای امن عمومی باید در زیر زمین ساختمان های عمومی و فضای امن خصوصی در زیرزیمن بناهی آپارتمانی در نظر گرفته شود.

۲) فضای امن عمومی باید در پارکینگ ساختمان های عمومی و فضای امن خصوصی در زیر راه پله بناهای آپارتمانی در نظر گرفته شود.

۳) فضای امن عمومی باید در هر طبقه ساختمان عمومی و فضای امن خصوصی در واحدهای آپارتمانی بیش از ۱۲۰ مترمربع در نظر گرفته شود.

۴) فضای امن عمومی باید در مرکز پلان طبقه همکف در ساختمان های عمومی و فضای امن خصوصی در زیر راه پله بناهای آپارتمانی در نظر گرفته شود.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

فضای امن عمومی:م۲۱ ص ۲۸

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق با بند ۲۱-۲-۴-۲۲ صفحه ۲۸ مبحث بیست و یکم

بند ۲۱-۲-۴-۲۲: فضای امن عمومی باید در هر طبقه ساختمان عمومی و فضای امن خصوصی در واحدهای آپارتمانی بیش از ۱۲۰ مترمربع در نظر گرفته شود.

۱۰-برای سهولت حرکت در موانع بحران ناشی از تهدیدات در فضای باز و برای حفظ ایمنی و راحتی، کدام یک از گزینه های در مورد ابعاد راه پله ها درست است؟

۱) ارتفاع ۱۶ سانتی متر- عرض ۱۵۰ سانتی متر- کف مفید ۳۰ سانتی متر

۲) ارتفاع ۱۵ سانتی متر- عرض ۱۵۰ سانتی متر- کف مفید ۲۸ سانتی متر

۳) ارتفاع ۱۴ سانتی متر- عرض ۱۸۰ سانتی متر- کف مفید ۳۳ سانتی متر

۴) ارتفاع ۱۵ سانتی متر- عرض ۱۴۰ سانتی متر- کف مفید ۳۰ سانتی متر

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

ابعاد پله ها در فضاهای باز:م۲۱ ص ۲۱

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق با بند ۲۱-۲-۲-۴-۸ صفحه ۲۱ مبحث بیست و یکم

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات تستی مبحث ۲۱ (پدافند غیر عامل) ویژه آزمون نظام مهندسی

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آزمایشی آنلاین مبحث ۲۱ ( پدافند غیر عامل ) ویرایش ۱۳۹۵

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲۱ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۱ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲۱ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲۱ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۶

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۱ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان در آزمون طراحی تاسیسات برقی مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مردادماه

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت عمران مردادماه ۱۴۰۰

دیدگاهتان را بنویسید