پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۱ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۱ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۱ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان با عنوان پدافند غیرعامل یکی از منابع آزمون صلاحیت (نظارت و اجرا) رشته عمران، صلاحیت (طراحی، نظارت و اجرا) رشته تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی، رشته شهرسازی، ترافیک، نقشه برداری و صلاحیت (نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد.

در این نوشتار قصد آن داریم که به بررسی تست های مطرح شده از مبحث ۲۱ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸ بپردازیم. از این مبحث ۱ تست در آزمون اجرا مهر ۹۸ مطرح شده که پاسخ تشریحی آن به شرح ذیل می باشد.

۳-کدام یک از گزینه های زیر در مرود مشخصه های مکانیکی مصالح سازه ای برای سازه های تحت بارهای انفجاری صحیح نیست؟

۱) بتن مسلح از مصالح ممتاز برای سازه های مقاوم در برابر انفجار به شمار می آید.

۲) مصالح بنایی غیرمسلح به علت تردشکنی و عدم یکپارچگی مصالح مناسبی برای سازه های مقاوم در مقابل انفجار نمی باشند.

۳) مسلح نمودن دیوارهای بنایی براری مقاومت در برابر بارهای انفجاری می تواند به صورت تسلیح با نوارهای FRP انجام شود.

۴) مصالح بنایی مسلح به دلیل جرم زیاد نمی توانند برای بارهای انفجاری حوزه دور، در ساختمان مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

مصالح بنایی مسلح:م۲۱ ص۵۵

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق با بندهای ۲۱-۴-۴-۵ صفحه ۵۵ مبحث بیست و یکم

بند ۲۱-۴-۴-۵ مصالح بنایی مسلح، به دلیل جرم زیاد می توانند برای بارهای انفجاری حوزه دور، در ساختمان مورد استفاده قرار گیرند.

مسلح نمودن دیوارهای بنایی با میلگردگذاری داخلی یا شبکه سطحی و بتن پاشی، و یا تسلیح با نوارهای FRP انجام می شود.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات تستی مبحث ۲۱ (پدافند غیر عامل) ویژه آزمون نظام مهندسی

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آزمایشی آنلاین مبحث ۲۱ ( پدافند غیر عامل ) ویرایش ۱۳۹۵

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲۱ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲۱ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۶

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید