پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲۱ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۶

سوالات مبحث ۲۱

آزمون نظام مهندسی مهر ۹۶ در ۲۰ مهرماه برگزار شد و در رشته عمران نظارت، از مبحث ۲۱ (پدافند غیر عامل) تعداد ۲ تست آورده شده که در زیر پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲۱ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۶ رو برای داوطلبان عزیز رشته عمران قرار میدهیم، همچنین این پاسخنامه با کمک کلید واژه هم تهیه شده که دوستان نحوه استفاده از کلید واژه رو بدانند

پاسخنامه تشریحی سوالات مبحث ۲۱ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۶

۲۸- در سازه های بتنی مقاوم انفجاری، ضریب افزایش مقاومت بتن شش ماهه به کدامیک از مقادیر زیر نزدیک تر است ؟

۱- ۱٫۲۶

۲- ۱٫۰۰

۳- ۱٫۱۰

۴- ۱٫۲۱

کلید واژه مورد استفاده:

ضریب افزایش مقاومت:م۲۱ ص۵۲،۵۴

پاسخ سئوال ۲۸) گزینه ۴ صحیح است.

مبحث ۲۱- صفحه ۵۲- جدول ۲۱-۴-۳-۱

پاسخ سوالات مبحث ۲۱ در آزمون نظام مهندسی عمران نظارت مهر ۹۶

۲۹- به ترتیب، قدرت نفوذی بمب های مدرن در درون خاک چند متر بوده و توان عبور از چه ضخامتی، برحسب متر در لایه های بتن مسلح را دارا هستند؟

۱- حداکثر ۳۴ و بزرگتر از ۶

۲- بیش از ۳۰ و بیش از ۶

۳– حداکثر ۲۳ و بزرگتر از ۴

۴- حداکثر ۲۰ و کمتر از ۴

کلید واژه مورد استفاده:

نفوذ بمب در داخل زمین:م۲۱ ص۴۳

بمب:م۲۱ ص۴۳،۴۴

پاسخ سئوال ۲۹) گزینه ۲ صحیح است.

مباحت ۲۱-صفحه ۴۴- دو خط اول

برای دریافت کامل پاسخنامه تشریحی نظارت عمران مهر ۹۶ اینجا کلیک کنین

برای دریافت تست های تالیفی مبحث بیست و یکم اینجا کلیک کنید

منبع: گروه آموزشی جهش (مهندس ضیغمی- دکتر حقگو – مهندس میرزایی )آدرس: رشت فلکه گاز؛ پشت اداره برق، کوچه برانداز تلفن: ۰۱۳۳۳۴۷۲۷۹۴

دیدگاهتان را بنویسید