پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان در آزمون طراحی تاسیسات برقی مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان در آزمون طراحی تاسیسات برقی مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان در آزمون طراحی تاسیسات برقی مهر ۹۹

مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان با عنوان پدافند غیرعامل یکی از منابع آزمون صلاحیت (نظارت و اجرا) رشته عمران، صلاحیت (طراحی، نظارت و اجرا) رشته تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی، رشته شهرسازی، ترافیک، نقشه برداری و صلاحیت (نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد.

در این نوشتار قصد آن داریم که به بررسی تست های مطرح شده از مبحث ۲۱ در آزمون طراحی تاسیسات برقی مهر ۹۹ بپردازیم. از این مبحث ۲ تست در آزمون طراحی مهر ۹۹ مطرح شده که پاسخ تشریحی آن به شرح ذیل می باشد.

۳۳-مطابق مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان استفاده از فیلترینگ مناسب در سامانه های مخابراتی جهت تفکیک و پالایش امواج مزاحم در چه ساختمان هایی توصیه می شود؟

۱) با درجه اهمیت ویژه

۲) با درجه اهمیت متوسط

۳) با درجه اهمیت بسیار زیاد

۴) با درجه اهمیت زیاد

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

فیلترینگ:م۲۱ ص ۱۰۳

گروه بندی ساختمان ها:م۲۱ ص ۵

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با بند ۲۱-۷-۳-۲-۲ صفحه ۱۰۳ مبحث بیست و یکم

بند ۲۱-۷-۳-۲-۲: استفاده از فیلترینگ مناسب در سامانه های مخابراتی جهت تفکیک و پالایش امواج مزاحم فقط برای ساختمان های گروه ۱،توصیه می شود.

براساس جدول ۲۱-۱-۲ صفحه ۶ ساختمان ویژه به حساب می آید.

۳۵-مطابق مبحث ۲۱ مقررات کلی ساختمان آسیب تاسیساتی برای ساختمانی که سطح عملکرد آن II (ایمنی جانی) است چه می باشد؟

۱) آسیب جدی محدود ولی قابل مرمت و بدون آتش سوزی و انفجار

۲) آسیب کلی-احتمال آتش سوزی جدی است

۳) آسیب کلی

۴) عمدتا بدون آسیب

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

سطوح عملک اعضای سازه ای و غیرسازه ای:م۲۱ ص ۵

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با جدول ۲۱-۱-۱ صفحه ۵ مبحث بیست و یکم

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات تستی مبحث ۲۱ (پدافند غیر عامل) ویژه آزمون نظام مهندسی

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آزمایشی آنلاین مبحث ۲۱ ( پدافند غیر عامل ) ویرایش ۱۳۹۵

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲۱ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۱ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲۱ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲۱ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۶

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۱ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهر ۹۸

دیدگاهتان را بنویسید