پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهر ۹۸

مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان با عنوان پدافند غیرعامل یکی از منابع آزمون صلاحیت (نظارت و اجرا) رشته عمران، صلاحیت (طراحی، نظارت و اجرا) رشته تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی، رشته شهرسازی، ترافیک، نقشه برداری و صلاحیت (نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد.

در این نوشتار قصد آن داریم که به بررسی تست های مطرح شده از مبحث ۲۱ در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهر ۹۸ بپردازیم. از این مبحث ۱ تست در آزمون نظارت مهر ۹۸ مطرح شده که پاسخ تشریحی آن به شرح ذیل می باشد.

۱۹-در ساختمان های مشمول ضوابط پدافندغیرعامل کدام یک از گزینه های زیر باید در نزدیکی نقطه دسترس مامور آتش نشانی به ساختمان قرار گیرند؟

۱) فقط پانل تکرارکننده اعلام حریق

۲) فقط پانل مرکزی سیستم اعلام حریق

۳) فقط پانل نمایشگر تصویری نشان دهنده محل حریق

۴) پانل های تکرارکننده اعلام حریق و یا نمایشگر تصویری نشان دهنده محل حریق

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

پانل های تکرارکننده اعلام حریق:م۲۱ ص ۱۰۵

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق با بند ۲۱-۷-۳-۵-۲ صفحه ۱۰۵ مبحث بیست و یکم

بند ۲۱-۷-۳-۵-۲: پانل های تکرارکننده اعلام حریق و یا نمایشگر تصویری نشان دهنده محل حریق باید در نزدیکی نقطه دسترسی مامور آتش نشانی به ساختمان قرار گیرند.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات تستی مبحث ۲۱ (پدافند غیر عامل) ویژه آزمون نظام مهندسی

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آزمایشی آنلاین مبحث ۲۱ ( پدافند غیر عامل ) ویرایش ۱۳۹۵

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲۱ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۱ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲۱ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲۱ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۶

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۱ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهر ۹۹

دیدگاهتان را بنویسید