پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۱ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۱ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۱ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان با عنوان پدافند غیرعامل یکی از منابع آزمون صلاحیت (نظارت و اجرا) رشته عمران، صلاحیت (طراحی، نظارت و اجرا) رشته تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی، رشته شهرسازی، ترافیک، نقشه برداری و صلاحیت (نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد.

در این نوشتار قصد آن داریم که به بررسی تست های مطرح شده از مبحث ۲۱ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹ بپردازیم. از این مبحث ۱ تست در آزمون نظارت مهر ۹۹ مطرح شده که پاسخ تشریحی آن به شرح ذیل می باشد.

۸-در یک ساختمان با سطح اشغال ۲۰۰ متر مربع در هر طبقه، طبقات همکف و اول به کاربری تجاری(فروشگاه بزرگ) وطبقه دوم به کاربری رستوران (سالن اصلی) اختصاص دارد. مساحت کل فضای امن این ساختمان برای هر دو کاربری چند مترمربع است؟

۱) ۲۰

۲) ۱۰۰

۳) ۵۰

۴) ۸۰

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

ظرفیت فضای امن براساس کاربری ساختمان:م۲۱ ص ۳۰

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق با جدول ۲۱-۲-۱ صفحه ۳۰ مبحث بیست و یکم

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۱ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

برای فروشگاه بزرگ طبق جدول

مترمربع۵۰=(۲۰۰+۲۰۰)×۱/۸

برای رستوران طبق جدول

مترمربع۳۰=(۲۰۰)×۰/۱۵

برای هر دو کاربری

مترمربع۸۰=۵۰+۳۰

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات تستی مبحث ۲۱ (پدافند غیر عامل) ویژه آزمون نظام مهندسی

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آزمایشی آنلاین مبحث ۲۱ ( پدافند غیر عامل ) ویرایش ۱۳۹۵

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲۱ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲۱ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲۱ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲۱ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۶

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید