پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲۱ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲۱ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان با عنوان پدافند غیرعامل یکی از منابع آزمون صلاحیت (نظارت و اجرا) رشته عمران، صلاحیت (طراحی، نظارت و اجرا) رشته تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی، رشته شهرسازی، ترافیک، نقشه برداری و صلاحیت (نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد.

در این نوشتار قصد آن داریم که به بررسی تست های مطرح شده از مبحث ۲۱ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸ بپردازیم. از این مبحث ۲ تست در آزمون نظارت مهر ۹۸ مطرح شده که پاسخ تشریحی آنها به شرح ذیل می باشد.

۱۰-براساس ضوابط مرتبط با پدافند غیرعامل کدام گزینه در مورد جانمایی ساختمان ها صحیح است؟

۱) طراحی مستحدثات عمومی در حریم آوار بلامانع است

۲) طراحی ساختمان ها و فعالیت های مربوط به افراد و سرمایه ها باید به صورت متمرکز باشد.

۳) با توجه به افزایش خطرپذیری در تمرکز ساختمان ها، افراد، فعالیت ها و سرمایه ها، طراحی باید به صورت غیرمتمرکز صورت پذیرد و مکان یابی ساختمان ها تا حد امکان هماهنگ با عوارض طبیعی و یا مصنوعی و مدفون باشد.

۴) بین ساختمان های احداثی و راه های دسترسی اصلی از ایجاد فضاهای حایل خودداری شود.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

طراحی غیرمتمرکز:م۲۱ ص۱۸

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق با بندهای ۲۱-۲-۲-۱-۱ و ۲۱-۲-۲-۱-۴ صفحه ۱۸ مبحث بیست و یکم

بند ۲۱-۲-۲-۱-۱ با توجه به افزایش خطرپذیری در تمرکز ساختمان ها، افراد، فعالیت ها و سرمایه ها، طراحی باید به صورت غیرمتمرکز صورت گیرد.

بند ۲۱-۲-۲-۱-۴ مکانیابی ساختمان تا حد امکان هماهنگ با عوارض طبعی و یا مصنوعی (دفاع غیرعامل طبیعی) و یا مدفون صورت گیرد.

۵۷-اگر تنش کششی نهایی فولاد ST37 در حالت استاتیکی برابر ۳۷۰ مگاپاسکال باشد تنش کششی نهایی دینامیکی طرح آن برحسب مگاپاسکال به کدام یک از مقادیر زیر نزدیکتر خواهد بود؟

۱) ۴۰۷

۲) ۴۲۵

۳) ۴۶۸

۴) ۴۸۳

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

ضریب افزایش دینامیکی (DIF):م۲۱ ص۵۳

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق با بند ۲۱-۴-۲-۲ و جدول ۲۱-۴-۳ صفحه ۵۳ مبحث بیست و یکم

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات تستی مبحث ۲۱ (پدافند غیر عامل) ویژه آزمون نظام مهندسی

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آزمایشی آنلاین مبحث ۲۱ ( پدافند غیر عامل ) ویرایش ۱۳۹۵

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲۱ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۶

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید