آشنایی با ویژگی آسانسورهای مورد استفاده افراد ناتوان جسمی

آشنایی با ویژگی آسانسورهای مورد استفاده افراد ناتوان جسمی

آشنایی با ویژگی آسانسورهای مورد استفاده افراد ناتوان جسمی

مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان آسانسورها و پلکان برقی یکی از منابع آزمون صلاحیت های (طراحی، نظارت و اجرا) رشته های معماری، تاسیسات مکانیکی و برقی می باشد. در این نوشتار به بررسی ویژگی آسانسورهای مورد استفاده افراد ناتوان جسمی می پردازیم.

آشنایی با ویژگی آسانسورهای مورد استفاده افراد ناتوان جسمی

ویژگی های آسانسور افرا ناتوان جسمی:

الف) عرض در طبقات حداقل باید ۸۰۰ میلیمتر باشد، ولی توصیه می شود در طبقات برای این نوع آسانسور، از نوع اتوماتیک و با عرض ۹۰۰ میلیمتر انتخاب شود.

ب) مسیر دسترسی به در آسانسور مخصوصا ورودی اصلی باید بدون مانع یا شیب تند باشد.

پ) حداقل عرض کابین در ساختمان های عمومی ۱۱۰ میلیمتر و حداقل عمق ۱۴۰۰ میلیمتر باشد.

ت) حداقل یک دستگیره روی یک دیواره کابین در ارتفاع ۹۰۰ میلیمتر نصب شود. سطح مقطع این دستگیره بین ۳۰ تا ۴۵ میلیمتر با شعاع انحنای ۱۰ میلیمتر و فاصله آن از دیوار کابین حداقل ۳۵ میلیمتر باشد.

ث) در صورتیکه نیاز به تعبیه صندلی تاشو برای نشستن افراد ناتوان در داخل کابین باشد نشیمن این صندلی باید حداقل ۳۰۰ میلیمتر عمق و ۴۰۰ میلیمتر عرض داشته باشد و در ارتفاع ۵۰۰ میلیمتری از کف کابین نصب شود و حداقل ۱۰۰ کیلوگرم بار را تحمل نماید.

ج) حداکثر رواداری توقف در تراز طبقه ۱۰ ± میلیمتر باشد.

چ) زمان باز ماندن در، متناسب با نوع کاربری توسط افراد ناتوان، از ۲ تا ۲۰ ثانیه تنظیم باشد.

ح) در آسانسورهای تکی لازم است کنار در آسانسور حداقل یک شستی احضار و در آسانسورهای گروهی که روبروی هم هستند در هر دیوار تعبیه گردد.

خ) لازم است رسیدن آسانسور به طبقه مورد نظر و شروع باز شدن در طبقه با صدای زنگی که شدت صوتی آن قابل تنظیم از ۳۵ تا ۶۵ دسی بل باشد، اعلام گردد.

د) علاوه بر وجود نشان دهنده جهت حرکت آسانسور در داخل کابین، باید جهت حرکت به صورت علائم صوتی میز مشخص شود. بدین منظور سیگنال های صوتی منقطع تکی برای نشان دادن جهت حرکت به سمت بالا و دوتایی برای نشان دادن جهت حرکت به سمت پایین در داخل کابین پخش شود.

دوستان و مهندسین گرامی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۱۵

کلید واژه های آزمون نظام مهندسی

فیلم آموزشی مبحث ۱۵ (آسانسور و پلکان برقی) ویژه آزمون نظام مهندسی

آسانسور، پله برقی، پیاده روی متحرک

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۵ در آزمون نظارت معماری مهر۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۵ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

دانلود فایل مبحث ۱۵ ویرایش ۱۳۹۲

دیدگاهتان را بنویسید