پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت تاسیسات برقی مردادماه ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت تاسیسات برقی مردادماه ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت تاسیسات برقی مردادماه ۱۴۰۰

مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان آسانسورها و پلکان برقی یکی از منابع آزمون صلاحیت های (طراحی، نظارت و اجرا) رشته های معماری، تاسیسات مکانیکی و برقی می باشد.

در آزمون صلاحیت نظارت تاسیسات برقی مردادماه ۱۴۰۰ از این مبحث ۲ سوال مطرح گردید که پاسخ تشریحی سوالات به شرح ذیل می باشد.

۲۲-مجهز بودن وزنه تعادل آسانسور به سیستم ترمز ایمنی (پاراشوت) در کدام یک از گزینه های زیر الزامی است؟

۱) در همه آسانسورها الزامی است.

۲) در همه آسانسورهایی که دارای چاه معلق می باشد

۳) در آسانسورهای ساختمان های بند مرتبه الزامی است.

۴) برای آسانسورهای با سرعت بالاتر از ۲/۵ متر بر ثانیه الزامی است.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

چاه معلق:م۱۵ ص۲۵

جواب: گزینه ۲ صحیح است. مطابق بند ۱۵-۲-۲-۶-۲ صفحه ۲۵ مبحث پانزدهم

بند ۱۵-۲-۲-۶-۲: در صورتی که امکان هر گونه دسترسی به زیر چاه آسانسور وجود داشته باشد، یعنی زیر چاهک آسانسور خالی باشد (چاه معلق) لازم است سازه که چاهک به گونه ای تقویت گردد که کف آن حداقل دارای مقاومت مکانیکی ۵۰۰۰ نیوتن بر متر مربع باشد، همچنین:

-وزنه تعادل مجهز به سیستم ترمز ایمنی مستقل شده یا

-ستون صلب و محکمی در امتداد مرکز وزنه تعادل از کف چاهک تا زمین امتداد یابد.

۳۱-کدام یک از گزینه های زیر در خصوص آسانسورهایی که دارای چاه مشترک می باشند، صحیح است؟

۱)  این آسانسورها باید از کف چاهک تا ارتفاع ۲/۵ متر جداسازی شوند.

۲) این آسانسورها باید از اولین توقف تا ارتفاع ۲/۵ متر جداسازی شوند.

۳) این آسانسورها باید از آخرین توقف تا ارتفاع ۲/۵ متر جداسازی شوند.

۴) این آسانسورها باید در سراسر ارتفاع چاه جداسازی شوند.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

چاه آسانسور مشترک:م۱۵ ص۲۵

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق بند ۱۵-۲-۲-۶-۴ صفحه ۲۵ مبحث پانزدهم

بند ۱۵-۲-۲-۶-۴: در صورتی که چاه آسانسور مشترک باشد این چاهک ها به نحو مقتضی از کف چاهک تا ارتفاع ۲/۵ متر جداسازی شوند و بتوان به صورت ایمن از طریق هر ورودی به چاهک مربوطه رفت و آمد نمود.

دوستان و مهندسین گرامی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۱۵

کلید واژه های آزمون نظام مهندسی

فیلم آموزشی مبحث ۱۵ (آسانسور و پلکان برقی) ویژه آزمون نظام مهندسی

آسانسور، پله برقی، پیاده روی متحرک

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۵ در آزمون نظارت معماری مهر۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۵ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

دانلود فایل مبحث ۱۵ ویرایش ۱۳۹۲

آشنایی با ویژگی آسانسورهای مورد استفاده افراد ناتوان جسمی

آشنایی با الزامات آسانسورهای حمل خودرو مطابق مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات اولیه انتخاب آسانسور مطابق مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید