پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان در آزمون طراحی تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۹(قسمت دوم)

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان در آزمون طراحی تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۹(قسمت دوم)

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان در آزمون طراحی تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۹(قسمت دوم)

مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان آسانسورها و پلکان برقی یکی از منابع آزمون صلاحیت های (طراحی، نظارت و اجرا) رشته های معماری، تاسیسات مکانیکی و برقی می باشد.

در این نوشتار به بررسی قسمت دوم تست های مطرح شده از این مبحث در آزمون طراحی تاسیسات برقی در مهرماه ۱۳۹۹می پردازیم.

۱۹-کدام یک از گزینه های زیر در خصوص ارتفاع چاهک و ارتفاع بالاسری برای آسانسورهای کنار هم دارای چاه مشترک صحیح است؟

۱) ارتفاع چاهک برابر با ارتفاع سریعترین آسانسور-ارتفاع بالاسری برابر با ارتفاع بالاسری سریعترین آسانسور.

۲) ارتفاع چاهک برابر با ارتفاع بزرگترین آسانسور-ارتفاع بالاسری برابر با ارتفاع بالاسری بزرگترین آسانسور.

۳) ارتفاع چاهک برابر با ارتفاع بزرگترین آسانسور-ارتفاع بالاسری برابر با ارتفاع بالاسری سریعترین آسانسور.

۴) ارتفاع چاهک برابر با ارتفاع سریعترین آسانسور-ارتفاع بالاسری برابر با ارتفاع بالاسری بزرگترین آسانسور.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

چاه مشترک:م۱۵ ص۵۷

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق بخش (ب) و (ج) پیوست ۲ صفحه ۵۷ مبحث پانزدهم

بخش (ب): ارتفاع چاهک برابر با ارتفاع سریعترین آسانسور موجود در چاه مشترک می باشد.

بخش (ج): حداقل ارتفاع کف آخرین توقف تا زیر سقف موتورخانه (بالاسری) برابر با ارتفاع بالاسری برای سریعترین آسانسور موجود در چاه مشترک می باشد.

۲۸-کدام یک از گزینه های زیر در خصوص ضربه گیر (بافر) صحیح است؟

۱) وسیله ای است برای جلوگیری از برخورد کنترل نشده کابین و یا وزنه تعادل به کف چاهک.

۲) وسیله ای برای متوقف کردن کابین به هنگام سقوط.

۳) وسیله ای است که جلوی افزایش غیرعادی سرعت آسانسور را گرفته و سبب توقف کابین یا وزنه تعادل می شود.

۴) گزینه های ۱ و ۲ صحیح است.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

بافر:م۱۵ ص۶

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق بند ۱۵-۱-۲ صفحه ۶ مبحث پانزدهم

بند ۱۵-۱-۲: وسیله ای ارتجاعی است که برای جلوگیری از برخورد کنترل نشده کابین و یا وزنه تعادل به کف چاهک به کار می رود. این وسیله لازم است طوری طراحی و انتخاب گردد که قسمتی از انرژی جنبشی کابین را مستهلک کند. باید توجه داشت که ضربه گیر برای متوقف کردن کابین به هنگام سقوط آزاد آن، طراحی نشده است.

۲۹-ساختمانی دارای طبقات همکف، ده طبقه بالای همکف و چهار طبقه زیرزمین (زیر همکف) مفروض است. ارتفاع کف به کف طبقات به شرح زیر می باشد:

چهار طبقه زیرزمین ۳ متر- همکف ۴/۵ متر- اول تا چهارم ۳/۵ متر- پنجم ۲/۲ متر- ششم تا دهم ۳/۵ متر.

کدام یک از گزینه های زیر در خصوص تعداد توقف آسانسور(ها) در این ساختمان صحیح است؟

۱) حداکثر توقف آسانسور(ها) از ۱۴ توقف بیشتر نمی باشد.

۲) بدون هیچ گونه شرط و یا محدودیتی تعداد ۱۵ توقف بلامانع می باشد.

۳) چنانچه آسانسور(ها) دارای کابین دو در باشند و شرایط مورد نیاز نیز تامین شده باشد ۱۵ توقف امکان پذیر می باشد.

۴) هیچکدام.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

حداقل فاصله کف به کف طبقات:م۱۵ ص۲۷

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق بند ۱۵-۲-۲-۷-۸ صفحه ۲۷ مبحث پانزدهم

بند ۱۵-۲-۲-۷-۸: حداقل ارتفاع که به کف دو طبقه متوالی در هر قسمت چاه آسانسور (آسانسورهای با در رو به رو شامل این مورد نبوده و به صورت مجزا در نظر گرفته می شود) برای تعبیه در طبقه آسانسور طبقه جدول ۱۵-۲-۲-۷-۸ می باشد و طبقاتی که ارتفاع آنها کمتر از ابعاد این جدول می باشد به عنوان طبقه توقف محسوب نشده و آسانسور نباید در آن طبقه توقف نماید.

طبق جدول صفحه ۲۱مبحث ۳۳مقررات ملی ساختمان، حداقل ارتفاع طبقات برای ارتفاع مفید درب ۲متر، ۲/۴۳متر است یعنی در حالت عادی این آسانسور در طبقه پنجم که ۲/۲متر است نمیتواند توقف داشته باشد و به نظر حداکثر تعداد توقف آن ۳۴طبقه است ولی طبق مندرجات همان صفحه آسانسورهای دو در شامل این مورد نبوده و میتواند به صورت مجزا در نظر گرفته شود بنابراین گزینه ۱درست است

دوستان و مهندسین گرامی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۱۵

کلید واژه های آزمون نظام مهندسی

فیلم آموزشی مبحث ۱۵ (آسانسور و پلکان برقی) ویژه آزمون نظام مهندسی

آسانسور، پله برقی، پیاده روی متحرک

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۵ در آزمون نظارت معماری مهر۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۵ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

دانلود فایل مبحث ۱۵ ویرایش ۱۳۹۲

آشنایی با ویژگی آسانسورهای مورد استفاده افراد ناتوان جسمی

آشنایی با الزامات آسانسورهای حمل خودرو مطابق مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات اولیه انتخاب آسانسور مطابق مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت تاسیسات برقی مردادماه ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان در آزمون طراحی تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۹(قسمت اول)

دیدگاهتان را بنویسید