پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون طراحی تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۹ (قسمت اول)

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون طراحی تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۹ (قسمت اول)

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون طراحی تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۹ (قسمت اول)

مبحث سوم (حفاظت ساختمان ها در برارب حریق – Building Fire Protection) یکی از منابع آزمون صلاحیت های (اجرا عمران)، طراحی، نظارت و اجرا رشته های معماری، تاسیسات برقی و مکانیکی می باشد.

در این نوشتار به بررسی تست های مطرح شده از این مبحث در آزمون طراحی تاسیسات برقی در مهرماه ۱۳۹۹می پردازیم. از این مبحث ۴ تست در آزمون مذکور مطرح شده است که پاسخ تشریحی ۲ تا از ۴ سوال به شرح ذیل می باشد.

۹-کدام یک از گزینه های زیر در خصوص استفاده از قفل (اکسس کنترل) در پلکان خروج یک ساختمان بلند مرتبه صحیح است؟

۱) استفاده از قفل چه در مسیر خروج پلکان و چه از سمت داخل پلکان به طور کلی ممنوع است.

۲) استفاده از قفل چه در مسیر خروج پلکان و چه از سمت داخل پلکان به شرطی مجاز است که در صورت وقوع حریق با دریافت سیگنال از اتاق کنترل آتش نشانی از حالت قفل خارج شود.

۳) استفاده از قفل در مسیر خروج پلکان به شرطی مجاز است که در صورت وقوع حریق با دریافت سیگنال از اتاق کنترل آتش نشانی از حالت قفل خارج شود.

۴) استفاده از قفل از سمت داخل پلکان به شرطی مجاز است که در صورت وقوع حریق با دریافت سیگنال از اتاق کنترل آتش نشانی از حالت قفل خارج شود.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

قفل بودن در پلکان خروج:م۳ ص۱۸۸

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق بند ۳-۱۰-۵-۲ صفحه ۱۸۸ مبحث سوم

بند ۳-۱۰-۵-۲: درهای پلکان خروج به غیر از درهای تخلیه خروج، مجاز است که از سمت داخل پلکان قفل باشند، به شرط آنکه در صورت وقوع حریق با دریافت سیگنال از اتاق کنترل آتش نشانی از حالت قفل خارج شوند (بدون اینکه خود در باز شود).

۱۲-استفاده از سیستم تلفن به عنوان سیستم ارتباطی در پلکان خروجی یک ساختمان بلند مرتبه تحت چه شرایطی الزامی است؟

۱) به علت داشتن سیستم تلفن آتش نشانی الزامی به سیستم تلفن نمی باشد.

۲) استفاده از سیستم تلفن بدون هیچ شرطی الزامی است.

۳) در صورت استفاده از قفل از سمت داخل پلکان.

۴) در صورت استفاده از قفل در مسیر خروج پلکان.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

قفل بودن در پلکان خروج:م۳ ص۱۸۸

سیستم ارتباطی پلکان:م۳ ص۱۸۸

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق بند ۳-۱۰-۵-۲ و ۳-۱۰-۵-۲-۱ صفحه ۱۸۸ مبحث سوم

بند ۳-۱۰-۵-۲: درهای پلکان خروج به غیر از درهای تخلیه خروج، مجاز است که از سمت داخل پلکان قفل باشند، به شرط آنکه در صورت وقوع حریق با دریافت سیگنال از اتاق کنترل آتش نشانی از حالت قفل خارج شوند (بدون اینکه خود در باز شود).

بند ۳-۱۰-۵-۲-۱: در پلکان هایی که درهای آنها مطابق با شرایط این بخش قفل است، باید حداقل در هر پنج طبقه یک دستگاه تلفن متصل به یک مرکز تایید شده در ساختمان که همیشه در آن شخصی حاضر باشد، تعبیه شود.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان – حفاظت ساختمان ها در برابر حریق (تست تالیفی)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۵ ویژه آمادگی آزمون نظام مهندسی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۳ در آزمون معماری اجرا مهر۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۳ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون عمران اجرا مهر۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون نظارت تاسیسات برقی مردادماه ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۸

دیدگاهتان را بنویسید