پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان در آزمون طراحی تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۹(قسمت اول)

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان در آزمون طراحی تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۹(قسمت اول)

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان در آزمون طراحی تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۹(قسمت اول)

مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان آسانسورها و پلکان برقی یکی از منابع آزمون صلاحیت های (طراحی، نظارت و اجرا) رشته های معماری، تاسیسات مکانیکی و برقی می باشد.

در آزمون صلاحیت نظارت تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۹ از این مبحث ۵ سوال مطرح گردید که در این نوشتار پاسخ تشریحی ۲ تا از ۵ سوال ارائه شده است.

۳-کدام یک از گزینه های زیر در خصوص آسانسورهای خودروبر صحیح است؟

۱) تعبیه فن مکنده در سقف کابین و یا بالای چاه آسانسور فقط در یک نقطه الزامی است.

۲) تعبیه فن مکنده در سقف کابین و نیز بالای چاه آسانسور الزامی است.

۳) تعبیه فن مکنده فقط در سقف کابین الزامی است.

۴) تعبیه فن مکنده فقط در بالای چاه آسانسور الزامی است.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

الزامات آسانسور حمل خودرو:م۱۵ ص۳۳

جواب: گزینه ۲ صحیح است. مطابق بند ۱۵-۲-۵-۵ صفحه ۳۳ مبحث پانزدهم

بند ۱۵-۲-۵-۵: به منظور تخلیه گاز و دودهای خروجی از اگزوز خودروها، تعبیه فن های مکنده متناسب با حجم کابین در سقف کابین و در بالای چاه آسانسور الزامی است.

۵-کدام یک از گزینه های زیر در خصوص آسانسورهایی که فاصله بین دو طبقه متوالی آن بیش از ۱۱ متر باشد صحیح است؟

۱) باید دو در اضطراری در محل مناسب در نظر گرفته شود به طوری که فاصله آنها حداکثر ۶ متر باشد.

۲) باید یک در اضطراری در محل مناسب در نظر گرفته شود به طوری که فاصله آنها حداکثر ۱۱ متر باشد.

۳) فاصله بین دو طبقه متوالی آسانسورها بیش از ۱۱ متر تحت هیچ شرایطی مجاز نمی باشد.

۴) فاصله بین دو طبقه متوالی آسانسورها بیش از ۱۱ متر بدو هیچ شرطی مجاز می باشد.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

درهای آسانسور:م۱۵ ص۲۶

جواب: گزینه ۲ صحیح است. مطابق بند ۱۵-۲-۲-۷-۴ صفحه ۲۶ مبحث پانزدهم

بند ۱۵-۲-۲-۷-۴: در آسانسورهایی که فاصله بین دو طبقه متوالی آنها بیش از ۱۱ متر باشد یک در اضطراری باید در محل مناسب در نظر گرفته شود به طوری که فاصله آنها حداکثر ۱۱ متر باشد.

دوستان و مهندسین گرامی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۱۵

کلید واژه های آزمون نظام مهندسی

فیلم آموزشی مبحث ۱۵ (آسانسور و پلکان برقی) ویژه آزمون نظام مهندسی

آسانسور، پله برقی، پیاده روی متحرک

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۵ در آزمون نظارت معماری مهر۹۸

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۵ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

دانلود فایل مبحث ۱۵ ویرایش ۱۳۹۲

آشنایی با ویژگی آسانسورهای مورد استفاده افراد ناتوان جسمی

آشنایی با الزامات آسانسورهای حمل خودرو مطابق مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات اولیه انتخاب آسانسور مطابق مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت تاسیسات برقی مردادماه ۱۴۰۰

دیدگاهتان را بنویسید