پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون طراحی تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۹ (قسمت دوم)

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون طراحی تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۹ (قسمت دوم)

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون طراحی تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۹ (قسمت دوم)

مبحث سوم (حفاظت ساختمان ها در برارب حریق – Building Fire Protection) یکی از منابع آزمون صلاحیت های (اجرا عمران)، طراحی، نظارت و اجرا رشته های معماری، تاسیسات برقی و مکانیکی می باشد.

در این نوشتار به بررسی قسمت دوم تست های مطرح شده از این مبحث در آزمون طراحی تاسیسات برقی در مهرماه ۱۳۹۹می پردازیم.

۲۳-مطابق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در یک ساختمان بلند مرنبه، چنانچه برای سیستم برق اضطراری از ژنراتور در داخل ساختمان استفاده شود، کدام یک از گزینه های زیر برای شروع دستی برق اضطراری صحیح است؟

۱) باید یک کنترل برای شروع دستی در ایستگاه کنترل مرکزی پیش بینی کرد.

۲) باید یک کنترل برای شروع دستی در مر کز پمپ آتش نشانی پیش بینی کرد.

۳) باید یک کنترل برای شروع دستی در فضای امن پیش بینی کرد.

۴) شروع دستی برق اضطراری تحت هیچ شرایطی مجاز نمی باشد.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

اتاق ژنراتور:م۳ ص۱۸۸

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق بند ۳-۱۰-۴-۴-۱ صفحه ۱۸۸ مبحث سوم

بند ۳-۱۰-۴-۴-۱: چنانچه برای سیستم برق اضطراری از یک مجموعه ژنراتور در داخل ساختمان استفاده شود، این سیستم باید در یک اتاق جداسازی شده با دیوارها و سقف مانع حریق با درجه دو ساعت مقاومت در برابر آتش قرار گیرد یک کنترل برای شروع دستی نیز باید در ایستگاه کنترل مرکزی تعبیه شده باشد.

۴۳-مطابق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان کدام یک از گزینه های زیر در خصوص حفظ تداوم روشنایی مسیرهای خروجی که مستلزم تعویض منبع تامین برق می باشد، صحیح است؟

۱) در صورت استفاده از ژنراتورهای اضطراری که به صورت خودکار عمل می کند وقفه ایجاد شده در روشنایی نباید از ۱۵ ثانیه بیشتر باشد.

۲) در صورت استفاده از ژنراتورهای اضطراری که به صورت خودکار عمل می کند وقفه ایجاد شده در روشنایی نباید از ۱۰ ثانیه بیشتر باشد.

۳) در صورت استفاده از ژنراتورهای اضطراری که به صورت خودکار عمل می کند وقفه ایجاد شده در روشنایی نباید از ۰٫۵ ثانیه بیشتر باشد.

۴) باید از برق وقفه (UPS) استفاده شود، وقفه ایجاد شده در روشنایی باید صفر ثانیه باشد.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

نیروی برق اضطراری:م۳ ص۱۰۶

جواب: گزینه ۲ صحیح است. مطابق بند ۳-۶-۸-۴ صفحه ۱۰۶ مبحث سوم

بند ۳-۶-۸-۴: در مواردی که حفظ تدوام روشنایی مسیرهای خروج مستلزم تعویض منبع تامین برق باشد، تعویض باید طوری پیش بینی شود که وقفه محسوسی در روشنایی راه های خروج ایجاد نگردد. چنانچه از ژنراتورهای اضطراری استفاده می شود، شبکه باید به طور خودکار عمل کند و وقفه ایجاد شده در روشنایی از ۱۰ ثانیه بیشتر نشود. سیستم های برق اضطراری باید به مدت حداقل ۱/۵ ساعت شدت روشنایی مقرر شده را تامین کنند. پس از گذشت این زمان، مجاز است شدت روشنایی به ۶ لوکس افت کند.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان – حفاظت ساختمان ها در برابر حریق (تست تالیفی)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۵ ویژه آمادگی آزمون نظام مهندسی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۳ در آزمون معماری اجرا مهر۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۳ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون عمران اجرا مهر۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون نظارت تاسیسات برقی مردادماه ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون طراحی تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۹ (قسمت اول)

دیدگاهتان را بنویسید