پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون طراحی تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون طراحی تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون طراحی تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۹

به گزارش کلید واژه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با عنوان نظامات اداری و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از منابع آزمون رشته های عمران (نظارت و اجرا)، معماری (نظارت و اجرا)، تاسیسات مکانیکی (طراحی و نظارت)، تاسیسات برقی (طراحی و نظارت)، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک می باشد.

در این نوشتار به بررسی سوال مطرح شده از مبحث دوم در آزمون طراحی تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۹ (یک سوال مطرح شده) می پردازیم.

۶۰-چنانچه در یک دفتر مهندسی طراحی ساختمان علاوه بر شرکت مهندسانی از رشته های معماری و عمران، تعدادی از مهندسان رشته های تاسیسات برقی به شرکای دفتر اضافه شوند، ظرفیت اشتغال هر یک از شرکای دفتر نسبت به ظرفیت اشتغال شخص حقیقی دفتر طراحی تک نفره طراحی، حداکثر چند درصد افزایش می یابد؟

۱) ۳۰ درصد

۲) ۷۰ درصد

۳) ۴۰ درصد

۴) ۵۰ درصد

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

درصد افزایش ظرفیت اشتغال:م۲ ص۲۶

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق جدول شماره ۲ صفحه ۲۶ مبحث دوم

با توجه به جدول شماره ۲ صفحه ۲۶ حداکثر ظرفیت اشتغال در حالت فوق ۵۰ درصد است.

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۲

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های مبحث دوم مقررات ملی و قانون نظام مهندسی در آزمون اجرا عمران ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲ در آزمون معماری نظارت

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۶

دانلود فایل مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( نظامات اداری – ۱۳۸۴ )

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون نظارت تاسیسات برقی مرداد ماه ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۹

دیدگاهتان را بنویسید