پاسخ تشریحی سوالات قانون نظام مهندسی در آزمون طراحی تاسیسات برقی مهر۹۹

پاسخ تشریحی سوالات قانون نظام مهندسی در آزمون طراحی تاسیسات برقی مهر۹۹

پاسخ تشریحی سوالات قانون نظام مهندسی در آزمون طراحی تاسیسات برقی مهر۹۹

در آزمون طراحی تاسیسات برقی مهر ۹۹ از قانون نظام مهندسی ۱ تست مطرح شده است که پاسخ تشریحی آن به شرح ذیل می باشد.

متذکر می شود که قانون نظام مهندسی ساختمان از منابع آزمون صلاحیت های اجرا و نظارت رشته عمران و معماری، ترافیک، شهرسازی، نقشه برداری و صلاحیت های طراحی، نظارت، اجرا رشته های تاسیسات برقی و مکانیکی می باشد.

۵۹-کدام یک از گزینه های زیر در محکومان قطعی به مجازات درجه ۶ صحیح است؟

۱) پس از گذراندن ۱۰ سال از زمان قطعیت رای انتظامی و کسب نظر مثبت شورای انتظامی نظام مهندسی و موافقت رئیس شورای مرکزی و متعاقباً تصویب وزیر راه و شرسازی،با احراز شرایط و آزمون و آموزش، می توانند پروانه اشتغال به کار دریافت نمایند.

۲) پس از گذراندن ۱۰ سال از زمان قطعیت رای انتظامی و کسب نظر مثبت شورای انتظامی نظام مهندسی و موافقت رئیس شورای مرکزی و تصویب وزیر راه و شرسازی،با طی مراحل قانونی پروانه اشتغال به کار دریافت نموده و متعاقباً به عنوان بازرس نظام مهندسی یا عضو شورای انتظامی انتخاب شوند.

۳) تحت هیچ شرایطی امکان دریافت پروانه اشتغال مجدد و عضویت در شورای انتظامی استان یا شورای انتظامی نظام مهندسی و یازرس را ندارند.

۴) پس از پایان محرومیت و طی مراحل قانونی بعد از ۱۰ سال از صدور حکم می تواندد با رعایت ضوابط و ضمن اخذ پروانه اشتغال به کار در همه ارکان سازمان عضویت داشته باشند.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با تبصره ۳ صفحه ۷ اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوبه سال ۱۳۹۴

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین قانون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات قانون نظام مهندسی در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات اصلاحیه قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوال قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت عمران مهر۹۶

دانلود قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

پاسخ تشریحی سوالات قانون نظام مهندسی در آزمون اجرا معماری مهر۹۸

پاسخ تشریحی سوالات قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهر۹۸

دیدگاهتان را بنویسید