پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

در ادامه بررسی سوالات آزمون اجرا معماری مهر ۹۹ در این نوشتار به بررسی تست های مطرح شده از مبحث چهاردهم ویرایش سال ۹۶ می پردازیم. در این آزمون ۳ تست از مبحث ۱۴ مطرح شده است که آنها شرح ذیل می باشد.

متذکر می شود که مبحث چهاردهم با عنوان تاسیسات مکانیکی از منابع آزمون صلاحیت اجرا رشته عمران، صلاحیت های (طراحی، نظرات و اجرا) رشته تاسیسات مکانیکی، صلاحیت اجرا و نظارت رشته معماری می باشد.

۳۴-آیا در موتورخانه ی ساختمانی که سیستم سرمایش آن با استفاده از چیلر است می توان دستگاه ها را در ارتفاعی نصب کرد که تردد افراد در زیر آن امکان پذیر باشد؟ و آیا می توان در صورت درزبندی کامل، دریچه بازدید و دسترسی بر روی کانال های هوا در این موتورخانه نصب کرد؟

۱) بلی- خیر

۲) خیر- خیر

۳) بلی- بلی

۴) خیر- بلی

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

موتورخانه:م۱۴ ص۱۷۴،۱۷۸

دریچه بازدید:م۱۴ ص۶۱، ۷۴، ۱۵۰،۱۷۸

درزبندی:م۱۴ ص۷۱، ۷۶، ۱۴۴،۱۷۸

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق با موارد (ب۱ و ت۳) بند ۱۴-۱۳-۵-۱ صفحه ۱۷۸ مبحث چهاردهم

مورد (ب.۱) بند ۱۴-۱۳-۵-۱ در صورت نصب دستگاه هایی در فضای بالای مسیرهای تردد درون موتورخانه، لازم است در زیر آنها، فضایی دست کم به ارتفاع ۲/۲ متر(۶/۶ فوت) برای آمد و شد وجود داشته باشد.

مورد (ت.۳) بند ۱۴-۱۳-۵-۱ تعبیه دریچه های بازدید و دسترسی بر روی کانال های هوا و هوارسان در موتورخانه به شرط درزبندی کامل مجاز است.

۳۵-کدام یک از پاسخ های زیر در خصوص بندهای الف و ب مربوط به دستگاه های دارای کویل سرمایی صحیح است؟

الف- لوله های حاوی مایعی که ازتقطیر بخار در اثر کاهش دما بوجود می آید می تواند مستقیما به شبکه لوله کشی فاضلاب وصل شود.

ب- این لوله می تواند شیبی برابر ۱/۲ درصد داشته باشد.

۱) الف:صحیح نیست- ب:بلی

۲) الف:صحیح است- ب:خیر

۳) الف:صحیح است- ب:بلی

۴) الف:صحیح نیست- ب:خیر

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

شیب لوله افقی تخلیه:م۱۴ ص۳۶

کویل سرمایی:م۱۴ ص۳۶،۷۷

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با موارد (الف.۲ و الف.۳) بند ۱۴-۳-۷-۲ صفحه ۳۶ مبحث چهاردهم

مورد (الف.۲) بند ۱۴-۳-۷-۲ شیب لوله افقی تخلیه باید دست کم یک درصد در جهت تخلیه و در طول مسیر یکنواخت باشد.

مورد (الف.۳) بند ۱۴-۳-۷-۲ لوله تخلیه چگالیده نباید با اتصال مستقیم به شبکه لوله کشی فاضلاب متصل شود.

۵۱-حداقل ابعاد رایزر (d) بریا عبور دودکش قائم با دمای پایین مطابق شکل چند سانتی متر است؟(دیواره رایزر با مصالح بنایی ساخته شده است)پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

۱) ۴۵

۲) ۴۰

۳) ۵۰

۴) ۵۵

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

دودکش با مصالح بنایی با دمای پایین:م۱۴ ص۱۴۴

کویل سرمایی:م۱۴ ص۳۶،۷۷

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با موارد (ب.۴) بند ۱۴-۱۱-۶-۲ صفحه ۱۴۴ مبحث چهاردهم

مورد (ب.۴) بند ۱۴-۱۱-۶-۲ فاصله میان سطح خارجی معبر دود و سطح داخلی دودکش ساختمانی نباید پر شود. این فاصله دست کم باید ۱۰۰ میلیمتر (۴ اینچ) در نظر گرفته شود. برای قطعات معبر دود، باید ملات به اندازه ای که برای درزبندی و پر کردن سوراخ ها لازم است، به کار رود.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

نمونه سوالات تالیفی مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان تاسیسات مکانیکی (بصورت تستی)

آزمون آنلاین مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان – تاسیسات مکانیکی با سوالات اختصاصی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

دیدگاهتان را بنویسید