آشنایی با الزامات بام مسطح، بام شیبدار و سقف های نورگذر

آشنایی با الزامات بام مسطح، بام شیبدار و سقف های نورگذر

آشنایی با الزامات بام مسطح، بام شیبدار و سقف های نورگذر

مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان با عنوان الزامات عمومی ساختمان یکی از منابع آزمون صلاحیت (اجرا) رشته عمران، رشته شهرسازی، ترافیک، و صلاحیت (طراحی، نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی الزامات بام مسطح، بام شیبدار و سقف های نورگذر می پردازیم.

الزامات بام مسطح، شیبدار و نورگذر:

الف) بام های مسطح باید دارای شیب بندی مناسب حداقل ۲% و کفشوی متصل به لوله کشی آب بام، مستقل از شبکه اصلی فاضلاب ساختمان باشند.

آشنایی با الزامات بام مسطح، بام شیبدار و سقف های نورگذر

ب) تعداد کفشوی و لوله قائم آب باران در بام های اصلی ساختمان نباید از دو عدد کمتر باشد.

آشنایی با الزامات بام مسطح، بام شیبدار و سقف های نورگذر

پ) آب بام ها باید به صورتی جمع آوری و هدایت شود که موجب آلودگی یا ایجاد مزاحمت در محوطه و اجزا ساختمان و اراضی مجاور یا معابر عمومی نشود و از سراریز شدن آب بر روی نمای ساختمان یا ساختمان های مجاور پیش گیری شود.

ت) تخلیه آب حاصل از نزولات جوی بام ها به زمین های مجاور و معابر عمومی مجاز نیست و تخلیه آن در محوطه ساختمان باید با مجوز شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه انجام گیرد.

ث) اتصال لوله کشی آب بام به شبکه فاضلاب شهری تنها با مجوز ادارات فاضلاب شهری و نهاد قانونی مسئول امکان پذیر است.

ج) بام های شیبدار باید به نحوی طراحی و اجرا گردند که از ریزش برف، یخ یا اجرای سقف از ارتفاع جلوگیری شود.

چ) در بام های شیبدار باید تدابیر لازم به منظور حفظ جان کارگران در هنگام کار در روی بام پیش بینی شود.

ح) چنانچه شیب بام شیبدار به سمت زمین های مجاور یا معابر عمومی باشد باید فاصله افقی لبه بیرونی بام از مرز مالکیت، در ساختمان های گروه ۱ تا ۵، به اندازه حداقل ۰/۲ متر در داخل ملک رعایت گردد  و در ساختمان های گروه ۶ و ۷ با ازا هر طبقه اضافه ۰/۱ متر به این فاصله افزوده می شود.

خ) نورگیرهای سقفی که برای تامین نور الزامی فضاها تعبیه می شوند باید به فضای باز یا حیاط های داخلی متصل باشند و سطح شفاف آن ها نباید از سطح الزامی شیشه پنجره برای فضاهای مورد نظر کمتر باشد.

د) سقف های نورگذریا شفاف، مانند سقف گلخانه و پاسیو و همه قسمت های شیشه ای یا شفاف در سایر سقف ها، باید از جنس ایمن و غیر ریزنده باشند.

ذ) در طراحی و اجرای سقف های نورگذر یا شفاف وسیع مانند سقف گلخانه و پاسیو باید تدابیری جهت امکان نظافت و تحمل وزن نظافتکار جهت ایمنی در نظر گرفته شود.

آشنایی با الزامات بام مسطح، بام شیبدار و سقف های نورگذر

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای قبولی در آزمون می توانند از منابع گردآوری شده زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۴ مقررات ملی ویرایش جدید (الزامات عمومی ساختمان – تست تالیفی )

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۴ (با استفاده از سوالات تالیفی مبحث چهارم – الزامات عمومی ساختمان)

فیلم آموزشی مبحث ۴ (الناز قائمی کد : S36-20 )

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با الزامات فضاهای نصب تاسیسات ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات سقف های کاذب مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات پیش آمدگی های ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید