پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۹

مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا یکی از منابع آزمون نظام مهندسی در رشته های عمران (نظارت، اجرا)، معماری (نظارت و اجرا)، تاسیسات مکانیکی (طراحی و نظارت)، تاسیسات برقی (نظارت)، شهرسازی و نقشه برداری می باشد.

در آزمون صلاحیت نظارت تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۹ از این مبحث ۲ سوال مطرح گردید که پاسخ تشریحی سوالات به شرح ذیل می باشد.

۳۱-کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

۱) به منظور حفظ جان کارگران برقکار که به هنگام کار درمعرض برق گرفتگی قرار دارند باید دستکش حفاظتی استاندارد تهیه و در اختیار آنان قرار گیرد.

۲) به منظور حفاظت قسمت های پایینی ساق پای کارگران که کار ساختمانی الزاماً در آب انجام می شود باید گتر حفاظتی مناسب تهیه و در اختیار آنها قرار گیرد.

۳) هرگاه در محل کار، کارگران در معرض صداهای شدید و مداوم باشند باید از گوشی های حفاظتی یکبار مصرف که بعد از استفاده دور انداخته می شوند و یا گوشی های حفاظتی غیریکبار مصرف که همه روزه تمیز می شوند استفاده کنند.

۴) هر سه گزینه صحیح است.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

گوشی حفاظتی:م۱۲ ص۳۱

دستکش حفاظتی:م۱۲ ص۳۰

گتر حفاظتی:م۱۲ ص۳۱

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق بند ۱۲-۴-۱۰-۱ و ۲ صفحه ۳۱ مبحث دوازدهم

بند ۱۲-۴-۱۰-۱: هرگاه در محل کار، کارگران در معرض صداهای شدید و مداوم باشند باید گوشی حفاظتی مناسب تهیه و در اختیار آنها قرار گیرد.

بند ۱۲-۴-۱۰-۲: حفاظ گوش باید همه روزه تمیز شود مگر انواع یکبار مصرف آن که بعد از استفاده، دور انداخته می شود. ضمناً گوشی های مشترک قبل از استفاده باید ضدعفونی گردند.

۴۰-کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

۱) در هنگام انجام عملیات جوشکاری برقی در فضاهای مسدود و مرطوب دستگاه جوشکاری باید در خارج از محیط بسته قرار گیرد.

۲) کابل های دستگاه جوشکاری باید مقاوم در برابر حریق باشد.

۳) استفاده از فندک با استفاده از شعله پیلوت (گیرانه) برای روشن کردن مشعل برشکاری و جوشکاری مجاز نمی باشد.

۴) هر سه گزینه صحیح است.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

برشکاری و جوشکاری:م۱۲ ص۱۷

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق قسمت (ر) بند ۱۲-۲-۴-۶ صفحه ۱۸ مبحث دوازدهم

قسمت (ذ) بند ۱۲-۲-۴-۶: برای روشن کردن مشعل برشکاری و جوشکاری باید از فندک یا شعله پیلوت (گیرانه) استفاده شود.

قسمت (ر) بند ۱۲-۲-۴-۶: در هنگام انجام عملیات جوشکاری برقی در فضاهای مسدود و مرطوب، دستگاه جوشکاری باید در خارج از محیط بسته قرار گیرد.

قسمت (ز) بند ۱۲-۲-۴-۶: بدنه دستگاه جوشکاری برقی باید دارای اتصال زمین موثر بوده و همچنین کابل های آن دارای روکش عایق محکم و مقاوم و فاقد هر گونه خوردگی و زدگی باشد.

داوطلبان آزمون نظام مهندسی می توانند برای موفقیت در آزمون از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات ( تست های تالیفی ) مبحث ۱۲ ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا )

آزمون آنلاین مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) ویژه آزمون نظام مهندسی

کلید واژه های آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

فیلم آموزشی مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون نظارت تاسیسات برقی مردادماه ۱۴۰۰

دیدگاهتان را بنویسید