پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

در این نوشتار قصد داریم به بررسی تست های مطرح شده از مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان با عنوان ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸ بپردازیم. در این آزمون از مبحث ۱۲ تعداد ۴ تست مطرح گردیده است که پاسخ تشریحی آنها به شرح ذیل است.

۵۵-یک مهندس مجری در جانمایی دستگاه بالابر (تاورکرین) برای یک کارگاه متوجه می شود که در هر صورت عبور بار باید از روی ملک یکی از همسایگان انجام شود، کدام یک از گزینه های زیر در این رابطه صحیح است؟

۱) باید موضوع کتبا به مالک و ساکنین ملک اطلاع داده شود، ضرورت عبور بار از ملک همسایه توسط مرجع رسمی ساختمان تایید گردد و تمهیدات ایمنی به عمل آید.

۲) قبل از نصب بالابر (تاور) باید موافقت محضری مالک ملک مجاور اخذ شود.

۳) مهندس مجری مجاز به این کار نیست و باید از نصب بالابر (تاور) صرفنظر کند.

۴) ملک مجاور در برابر خطرات احتمالی بیمه شده و تمهیدات ایمنی لازم به عمل آید.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

دستگاه ها و وسایل موتوری بالابر:م۱۲ ص۴۲

جواب: گزینه ۱ صحیح است. با توجه مورد به بند ۱۲-۶-۲-۱۴ صفحه ۴۵ مبحث دوازدهم

بند ۱۲-۶-۲-۱۴ از روی معابر و فضاهای عمومی و خصوصی مجاور کارگاه ساختمانی نباید هیچ باری به وسیله دستگاه های بالابر عبور داده شود و چنانچه انجام این کار اجتناب ناپذیر باشد باید با کسب مجوز از مرجع رسمی ساختمان و با رعایت مفاد بند ۱۲-۲-۲-۱ این معابر و فضاها با استفاده از وسایل مناسب محصور، محدود و یا مسدود گردیده و همچنین علائم هشدار دهنده موثر از قبیل تابلوها، پرچم های مخصوص یا چراغ های چشمک زن به کار برده شود. در صورتی که ضرورت عبور بار از روی املاک مجاور کارگاه توسط مرجع رسمی ساختمان تایید گردد، باید این موضوع کتبا به اطلاع مالکین و ساکنین مربوط برسد و تمهیدات ایمنی لازم بعمل آید.

۵۷-کدام یک از عبارات زیر در مورد وسایل و سازه های حفاظتی صحیح است؟

۱) ارتفاع نرده حفاظتی موقت راه پله و سطوح شیبدار باید حداقل ۱ متر باشد.

۲) هرگاه ارتفاع سقوط افراد کمتر از ۲ متر باشد، نیازی به نصب نرده حفاظتی نمی باشد.

۳) هرگاه ارتفاع سقوط افراد بیش از ۱/۲ متر باشد باید نرده حفاظتی موقت از کف طبقه یا سکوی کار نصب گردد.

۴) نرده حفاظتی باید در فواصل حداکثر ۲/۵ متر دارای پایه های عمودی باشد.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

جان پناه:م۱۲ ص۳۳

نرده حفاظتی موقت:م۱۲ ص۳۳

جواب: گزینه ۳ صحیح است. با توجه مورد به بند ۱۲-۵-۲-۱ صفحه ۳۳ مبحث دوازدهم

بند ۱۲-۵-۲-۱ نرده حفاظتی موقت حفاظی است قائم که باید برای جلوگیری از سقوط افراد در موارد مندرج در بند ۱۲-۲-۳-۱ که ارتفاع سقوط بیش از ۱۲۰ سانتی متر می باشد نصب گردد.

۵۸-در یک کارگاه ساختمانی برای استقرار پمپ بتن در معبر عمومی، در نزدیک تقاطعی که فاقد علائم راهنمایی و رانندگی است، مجوز اخ شده است، کدام یک از گزینه های زیر به عنوان حداقل فاصله قابل قبول استقرار این پمپ از تقاطع است؟

۱) ۱۲ متر

۲) ۱۵ متر

۳) ۱۸ متر

۴) ۲۰ متر

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

وسایت تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی:م۱۲ ص۳۹

جواب: گزینه ۲ صحیح است. با توجه مورد به بند ۱۲-۶-۱-۳ صفحه ۳۹ مبحث دوازدهم

بند ۱۲-۶-۱-۳ در صورت اخذ مجوز استقرار وسایل، تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی در معابر عمومی، این وسایل نباید در فاصله کمتر از ۱۵ متر از تقاطع قرار گیرند. همچنین نباید مانع از دیده شدن علائم راهنمایی و رانندگی شده و یا باعث محدودیتی در انجام وظایف سازمان آتش نشانی و سایر واحدهای خدماتی شوند.

۵۹-در رابطه با مسئولیا ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست کدام یک از عبارت ذیل صحیح است؟

۱) کارگر می تواند خارج از ساعت عادی کار به تنهایی مشغول کار شود.

۲) فقط سازمان نظام مهندسی ساختمان باید بر عملکرد سازنده و مهندس ناظر نظارت کند.

۳) در گودبرداری ها به کارگیری شخص ذیصلاح و آشنا به مسایل ایمنی گودبرداری به عنوان مسئول ایمنی کارگاه گودبرداری الزامی است.

۴) برای یک ساختمان شش طبقه که هر طبقه ۵۵۰ متر مربع مساحت داشته و ارتفاع هر طبقه نیز ۲/۸ متر باشد و دو طبقه زیرزمین و ۴ طبقه بالای زمین است معرفی شخص ذیصلاح به عنوان مسئول ایمنی کارگاه گودبرداری الزامی است.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

جان پناه:م۱۲ ص۳۳

نرده حفاظتی موقت:م۱۲ ص۳۳

جواب: گزینه ۴ صحیح است. با توجه مورد به بند ۱۲-۱-۵-۵ صفحه ۹ مبحث دوازدهم

بند ۱۲-۱-۵-۵ در کارگاه های با زیر بنای بیش از ۳۰۰۰ مر مربع و یا ۱۸ متر از روی پی، معرفی شخصی ذیصلاح به عنوان مسئول ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست الزامی می باشد.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر بر مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از مطالب جمع آوری شده در سایت کلیدواژه استفاده نمایند: 

نمونه سوالات ( تست های تالیفی ) مبحث ۱۲ ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا )

دانلود کلید واژه مبحث ۱۲

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۲ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۲ آزمون نظام مهندسی معماری اجرا مهر۹۶

آشنایی با اصول ایمنی در کارگاه های ساختمانی بر اساس مبحث دوازدهم

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید