پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا یکی از منابع آزمون نظام مهندسی در رشته های عمران (نظارت، اجرا)، معماری (نظارت و اجرا)، تاسیسات مکانیکی (طراحی و نظارت)، تاسیسات برقی (نظارت)، شهرسازی و نقشه برداری می باشد. در آزمون صلاحیت اجرا عمران مهر ماه ۹۹ از این مبحث ۴ سوال مطرح گردید که پاسخ تشریحی سوالات به شرح ذیل می باشد.

۲- در تخریب ساختمان کدام گزینه صحیح نیست ؟
۱) انباشتن موقت مصالح و ضایعات جدا شده از ساختمان در حال تخریب در فضاهای عمومی در هر شرایطی ممنوع است.
۲) هر یک از اجزای سازه و تجهیزات مورد استفاده در تخریب نباید بیش از دو سوم 
مقاومت خود بارگذاری شوند.
۳) قبل از تخریب باید کلیه شیشه های ساختمان مورد تخریب از محل نصب جدا شوند.
۴) در عملیات تخریب هیچ راه خروجی قبل از اینکه راه تاییدشده دیگری جایگزین شود نباید تخریب شود.

کلیدواژه مورد استفاده در این سوال:

تخریب:م۱۲ ص۵۷و۵۹

جواب: گزینه ۱ صحیح است. با توجه به بند ۱۲-۸-۱-۱۰  صفحه ۵۹ مبحث دوازدهم

بند ۱۲-۸-۱-۱۰ انباشتن مصالح و ضایعات جدا شده از ساختمان مورد تخریب در پیاده رو و دیگر معابر و فضاهای عمومی بدون کسب مجوز از مرجع رسمی ساختمان ممنوع است. در صورتی که در محل مورد تخریب زمین و فضای کافی برای انباشتن مصالح و ضایعات وجود نداشته باشد، باید هر روز مواد جدا شده به مکان مجاز دیگر انتقال یابند.  

۳- در کدامیک از کارگاه های ساختمانی ذیل معرفی شخص ذیصلاح به عنوان مسئول ایمنی و بهداشت کار و حفاظت محیط زیست الزامی نیست؟
۱)کارگاه با زیربنای ۱۸۰۰متر مربع و ارتفاع ۲۵ متر از تراز پی
۲)کارگاه با زیربنای ۳۵۰۰ متر مربع و ارتفاع ۱۶ متر از تراز پی
۳)کارگاه با زیربنای ۲۵۰۰ متر مربع و ارتفاع ۱۵ متر از تراز پی
۴)کارگاه با زیربنای ۴۰۰۰ متر مربع و ارتفاع ۱۲ متر از تراز پی

کلیدواژه مورد استفاده در این سوال:

مسئول ایمنی:م۱۲ ص۹

جواب: گزینه ۳ صحیح است. با توجه به بند ۱۲-۱-۵-۵ صفحه ۹ مبحث دوازدهم

بند ۱۲-۱-۵-۵ در کارگاه های با زیربنای بیش از ۳۰۰۰ متر مربع ویا ۱۸ متر ارتفاع از روی پی معرفی شخص ذیصلاح به عنوان مسئول ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست الزامی است. بعلاوه با توجه به دستورالعمل اجزایی گودبرداری های ساختمانی ابلاغی وزارت راه و شهرسازی در گودهای با خطر زیاد و بسیار زیاد بکارگیری شخص ذیصلاح و آشنا به مسائل ایمنی گودبرداری به عنوان مسئول ایمنی کارگاه گودبرداری الزامی است. تعیین مسئول ایمنی رافع مسئولیت های اصلی سازنده نمی باشد.

۴- کدامیک از عبارات ذیل در خصوص وسایل و سازه های حفاظتی صحیح نمیباشد ؟
۱) ارتفاع حصار حفاظتی موقت نباید از کف معبر عمومی و یا فضای مجاور آن کمتر از ۱٫۹ متر باشد.
۲) پاخور حفاظتی مانند قرنیز از چوب مناسب به ضخامت ۲۵ میلیمتر و ارتفاع ۱۰۰ میلیمتر که باید در طرف باز سکوی کار جهت جلوگیری از لغزش و ریزش ابزار کار و مصالح ساختمانی نصب گردد.
۳) برای سقف های موقت که به صورت سکوهای کار مورد استفاده قرار میگیرند باید از تخته های چوبی با ضخامت ۵۰ میلیمتر و پهنای ۲۵۰ میلیمتر استفاده شود.
۴) راهرو سرپوشیده موقت باید فاقد هرگونه مانع بوده و دارای نور کافی در تمام اوقات باشد.

کلیدواژه مورد استفاده در این سوال:

پاخور حفاظتی:م۱۲ ص۳۴

حصار حفاظتی:م۱۲ ص۳۶

سقف موقت:م۱۲ ص۳۶

راهروی سرپوشیده موقت:م۱۲ ص۳۴

جواب: گزینه ۲ صحیح است. با توجه به بند ۱۲-۵-۳-۱ صفحه ۳۴ مبحث دوازدهم

بند ۱۲-۵-۳-۱ حفاظتی است قرنیز مانند به ارتفاع ۱۵۰ میلیمتر که باید در طرف باز سکوهای کار و سایر موارد مندرج در بند ۱۲-۲-۳-۱ جهت جلوگیری از لغزش و ریزش ابزار کار و مصالح ساختمانی نصب گردد. پاخورها باید از چوب مناسب به ضخامت حداقل ۲۵ میلیمتر باشد. در صورت استفاده از ورق فولادی لبه های آن نباید تیز و برنده باشد.

۵- در مورد کار کردن با قیر و یا آسفالت داغ کدام گزینه صحیح است ؟
۱) سطل های مخصوص آنها باید دارای یک دسته اصلی و دسته دیگری در قسمت تحتانی باشند.
۲) ظروف محتوی قیر داغ باید در محوطه بسته نگهداری شوند تا در مسیر رفت و آمد و دسترسی دیگران نباشند.
۳) برای گرم کردن بشکه های قیر جامد، ابتدا باید قسمت های زیرین ظرف قیر حرارت داده شود تا از آتش گرفتن قسمت های فوقانی جلوگیری شود.
۴) بالا بردن قیر داغ از نردبان توسط کارگر در صورتی مجاز است که از خالی بودن حوالی زیر نردبان از افراد دیگر اطمینان حاصل شود.

کلیدواژه مورد استفاده در این سوال:

قیر و آسفالت:م۱۲ ص۱۵

پخت قیر و آسفالت:م۱۲ ص۱۵

جواب: گزینه ۱ صحیح است. با توجه به مورد (خ) بند ۱۲-۲-۴-۴ صفحه ۱۶ مبحث دوازدهم

مورد (خ) بند ۱۲-۲-۴-۴ سطل های مخصوص حمل قیر و آسفالت داغ، علاوه بر دسته اصلی، باید دارای دسته کوچکی در قسمت تحتانی باشند تا عمل تخلیه آنها به راحتی انجام شود.

داوطلبان آزمون نظام مهندسی می توانند برای موفقیت در آزمون از منابع زیر استفاده نمایند:

دانلود کلید واژه مبحث ۱۲

دانلود فایل مبحث ۱۲ ویرایش ۱۳۹۲

نمونه سوالات ( تست های تالیفی ) مبحث ۱۲ ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا )

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۲ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با اصول ایمنی در کارگاه های ساختمانی بر اساس مبحث دوازدهم

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۲ آزمون نظام مهندسی معماری اجرا مهر۹۶

دیدگاهتان را بنویسید