پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۲ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

تست مبحث ۱۲

مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) جزو کتابهای مهم در آزمون نظام مهندسی می باشد، که برای بیشتر رشته ها از این مبحث سوال آورده میشود. در آزمون نظام مهندسی مهر ۹۶ رشته معماری نظارت از این مبحث تعداد ۷ سوال آورده شده که نشان دهنده مهمی این مبحث میباشد، در زیر پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۲ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶ رو با کمک کلید واژه برای داوطلبان عزیز قرار میدهیم

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۲ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

۱۸در کدام مورد احداث راهروی سرپوشیده موقت در راه عبور عمومی الزامی است؟

۱(  ارتفاع ساختمان در دست تخریب ۹ متر و فاصله آن از معبر عمومی ۴ متر باشد.

۲) ارتفاع ساختمان در دست تخریب ۱۵ متر و فاصله آن از معبر عمومی ۶٫۵ متر باشد.

۳) ارتفاع ساختمان در دست تخریب ۹ متر و فاصله آن از معبر عمومی ۵٫۵ متر باشد.

۴) ارتفاع ساختمان در دست تخریب ۱۵ متر و فاصله آن از معبر عمومی ۵٫۵ متر باشد.

کلید واژه مورد استفاده:

راهروی سرپوشیده موقت: م۱۲ ص۱۲،۳۴

راه عبور عمومی:م۱۲ ص۱۲(مسدود شدن)

جواب: گزینه ۴ ،مبحث دوازدهم ،صفحه ۱۲ بند ۱۲-۲-۲-۳

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۲ در آزمون نظام مهندسی نظارت معماری مهر ۹۶

۱۹کدامیک از عبارت های زیر صحیح است؟

۱)  نگهداری مایعاتی که نقطه شعله زنی آنها کمتر از ۷ درجه سانتیگراد باشد روی سطح زمین تحت هیچ شرایطی مجاز نیست

۲)  کارگرانی که با مته برقی کار می کنند نباید از هیچ نوع دستکشی استفاده کنند.

۳) استفاده از وسایل گرم کننده موقت در کارگاه های ساختمانی ممنوع است.

۴) شیر سیلندرهای گاز تحت فشار باید با استفاده از آچار باز شود.

کلید واژه مورد استفاده:

نقطه شعله زنی:م۱۲ ص۱۵

شعله زنی:م۱۲ ص۱۵

مته برقی:م۱۲ ص۳۰(دستکش)

وسایل گرم کننده موقت:م۱۲ ص۱۵

سیلندر های گاز تحت فشار:م۱۲ ص۱۸

جواب: گزینه ۲ صحیح است، مبحث دوازدهم ،صفحه ۳۰، بند ۱۲-۴-۸-۱

۳۰در حین اجرا حداکثر ارتفاع نرده حفاظتی از کف سطوح شیب دار و سطوح مسطح طبقه ها چه میزان است؟

۱) ۰٫۷۵-۰٫۹

۲) ۰٫۸۵-۱٫۱

۳) ۱٫۱-۰٫۸۵

۴) هیچکدام

کلید واژه مورد استفاده:

ارتفاع نرده حفاظتی موقت:م۱۲ ص۳۳

جواب: گزینه ۲- مبحث ۱۲ صفحه ۳۳، بند ۱۲-۵-۲-۲

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۲ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

۳۱ضخامت پا خورهای چوبی حفاظتی و ارتفاع آن چقدر است؟

۱)  حداقل ۱۰ سانتیمتر – ۲٫۵ سانتی متر

۲)  حداقل ۲٫۵ سانتیمتر – ۱۵ سانتی متر

۳)  حداقل ۱٫۵ سانتیمتر – ۲٫۵ سانتی متر

۴)  حداقل ۱٫۵ سانتیمتر – ۱۵ سانتی متر

کلید واژه مورد استفاده:

پاخور حفاظتی:م۱۲ ص۳۴

ضخامت چوب پاخور:م۱۲ ص۳۴

جواب: گزینه ۲- مبحث ۱۲ صفحه ۳۴، بند ۱۲-۵-۳-۱

۳۳مشخصات تخته های چوبی داربست مورد استفاده برای کارهای سبک چگونه است؟

۱)  ۲٫۵ سانتیمتر ضخامت و ۲۵ میلیمتر عرض در کمتر از ۳ متر فاصله تکیه گاه

۲)  ۵ سانتی متر ضخامت ۹ ۲۵۰ میلی متر عرض در ۱٫۸۰ متر حداکثر فاصله تکیه گاہ

۳) ۵ سانتیمتر ضخامت و ۲۵۰ میلی متر عرض در ۲٫۳ متر حداکثر فاصله تکیه گاه

۴) ۲٫۵ سانتی متر ضخامت و ۲۵ میلی متر عرض در ۱٫۸۰ متر حد اکثر فاصله تکیه گاه

کلید واژه مورد استفاده:

داربست:م۱۲ ص۴۹

ضخامت تخته های چوبی جایگاه داربست:م۱۲ ص۵۰

فاصله تکیه گاه تخته های چوبی داربست:م۱۲ ص۵۰

جواب: گزینه ۳ – مبحث ۱۲، صفحه ۵۰، بند ۱۲-۷-۲-۴

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۲ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

۳۴در حین اجرای ساختمان، عرض راه شیبدار در گودبرداری، عرض پله های موقت و ارتفاع نردبان دوطرفه در حالت باز چه مقدار است؟

۱) حداقل ۳ متر – ۱ متر – حداکثر ۳٫۵ متر

۲) حداقل ۴ متر – حداقل ۱ متر – حداکثر ۳ متر

۳) حداقل ۳ متر -۱٫۸ متر – ۳٫۵ متر

۴) حداقل ۴ متر – ۱٫۸ متر – حداکثر ۳ متر

کلید واژه مورد استفاده:

عرض راه شیبدار:م۱۲ ص۵۵

حداقل عرض راه شیبدار:م۱۲ ص۵۵

عرض پله موقت:م۱۲ ص۵۴

نردبان دو طرفه:م۱۲ ص۵۳

جواب: گزینه ۲ ، مبحث ۱۲، صفحه ۵۵، بند ۲-۷-۵-۷ و صفحه ۵۴، بند ۱۲-۷-۴-۲ الف و صفحه ۵۳ بند ۱۲-۷-۳-۴

پاسخ تشریحی تست مبحث ۱۲ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

۳۵حداکثر ارتفاع چیدمان (آجر و سفال) و تعداد ردیف (سیمان و گچ) و (ارتفاع ضایعات دودکشهای بلند صنعتی) در داخل کوره چه میزان است؟

۱) ۲ متر -۱۰ ردیف – ۲ متر

۲) ۱ متر – ۱۰ ردیف – ۲ متر

۳) ۱۰ ردیف – ۲ متر – ۱٫۵ متر

۳) ۱۰ ردیف – ۲ متر – ۲ متر

کلید واژه مورد استفاده:

ارتفاع انباشت آجر و سفال:م۱۲ ص۷۹

انبار کردن کیسه های سیمان و گچ:م۱۲ ص۷۹

ضایعات(ناشی از تخریب) :م۱۲ ص۶۲

جواب: گزینه ۱ – مبحث ۱۲، صفحه ۷۹، بند ۱۲-۱۱-۸-۶ و صفحه ۶۲، بند ۱۲-۸-۶-۳

برای دریافت کامل پاسخنامه تشریحی نظارت معماری مهر ۹۶ اینجا کلیک کنین

برای دریافت سوالات تالیفی مبحث دوازدهم  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید