پاسخ تشریحی سوالات قانون مالیات های مستقیم در آزمون اجرا عمران مردادماه ۱۴۰۱

پاسخ تشریحی سوالات قانون مالیات های مستقیم در آزمون اجرا عمران مردادماه ۱۴۰۱

پاسخ تشریحی سوالات قانون مالیات های مستقیم در آزمون اجرا عمران مردادماه ۱۴۰۱

در سلسله بررسی های تست های آزمون اجرا عمران مردادماه ۱۴۰۱، در این نوشتار تست های مطرح شده از قانون مالیات های مستقیم را بررسی می کنیم.

در آزمون مذکور از قانون مالیات های مستقیم ۱ تست مطرح شده است که پاسخ تشریحی آن به شرح ذیل می باشد.

متذکر می شود که قانون مالیات های مستقیم ساختمان از منابع آزمون صلاحیت اجرا رشته عمران و معماری، رشته های تاسیسات برقی و مکانیکی می باشد.

۳-کدام یک از موراد زیر در شمار هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل می باشد؟

۱) هزینه های ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری و ملزومات اداری مصرفی

۲) قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده

۳) مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات و هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری محا موسسه

۴) همه موارد

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق با ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۴۸- 
۱-قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.
۵-مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب و مخابرات و ارتباطات
۱۶-هزینه های ایاب و ذهاب و پذیرایی و انبارداری.
۱۹-بهای ملزوات اداری و لوازمی که معمولا ظرف یک سال از بین می روند.
در قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۴۸حدود ۳۰مورد در شمار هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد عنوان شده است.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین قانون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات اصلاحیه قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوال قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت عمران مهر۹۶

دانلود قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

پاسخ تشریحی سوالات قانون مالیات های مستقیم در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات قانون مالیات های مستقیم در آزمون اجرا عمران مردادماه ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی سوالات قانون مالیات های مستقیم در آزمون اجرا معماری مردادماه ۱۴۰۰

دیدگاهتان را بنویسید