پاسخ تشریحی سوالات قانون مالیات های مستقیم در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات قانون مالیات های مستقیم در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات قانون مالیات های مستقیم در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

در سلسله بررسی های تست های آزمون اجرا معماری مهر ۹۸، در این نوشتار تست های مطرح شده از قانون مالیات های مستقیم را بررسی می کنیم.

در آزمون مذکور از قانون مالیت های مستقیم ۱ تست مطرح شده است که پاسخ تشریحی آن به شرح ذیل می باشد.

متذکر می شود که قانون مالیات های مستقیم ساختمان از منابع آزمون صلاحیت اجرا رشته عمران و معماری، رشته های تاسیسات برقی و مکانیکی می باشد.

۵۳-کدام یک از موارد زیر از هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات نمی باشد؟

۱) اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به موسسه در صورتی که اجاری باشد.

۲) هزینه های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بیمه های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار.

۳) هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب قانون از پرداخت مالیات معاف باشند.

۴) مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با تبصره ۴ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۵۳- درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد.

تبصره ۴: در مورد املاکی که با اثاثیه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می شود درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جز درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل می شود.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مباحث و کتب

فیلم آموزشی مباحث

نمونه سوالات مباحث

دیدگاهتان را بنویسید