پاسخ تشریحی تست های قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی تست های قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

در سلسله بررسی های تست های آزمون نظارت معماری مهر ۹۹، در این نوشتار تست های مطرح شده از قانون نظام مهندسی را بررسی می کنیم.

در آزمون مذکور از قانون نظام مهندسی ۲ تست مطرح شده است که پاسخ تشریحی آنها به شرح ذیل می باشد.

متذکر می شود که قانون نظام مهندسی ساختمان از منابع آزمون صلاحیت های اجرا و نظارت رشته عمران و معماری، ترافیک، شهرسازی، نقشه برداری و صلاحیت های طراحی، نظارت، اجرا رشته های تاسیسات برقی و مکانیکی می باشد.

۴۳-کدام گزینه در مورد مجازات انتظامی تخلفات انضباطی مربوط به یکی از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان یک استان که با ایراد سخرانی باعث لطمه به حیثیت سایر مهندسان شده صحیح است؟

۱) درجه ۵

۲) درجه ۲

۳) درجه ۳

۴) درجه ۴

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

تخلف انضباطی:ق. ص،۹۷،۹۸

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق با مورد ۵ صفحه ۹۹ قانون نظام مهندسی

مورد (۵) ماده ۹۱ انجام اقداماتی که موجب ایجاد اخلال در انجام وظایف قانونی و جاری سازمان نظام مهندسی ساختمان و ارکان آن شود یا نامه پراکنی یا سخنرانی که موجب اتهام، وهن و لطمه به حیثیت سایر مهندسان شود، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه چهار

پاسخ تشریحی سوالات قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

۴۴-کدام گزینه در مورد چکونگی تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان استان صحیح است؟

۱) طبق شیوه نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای مرکزی توسط هیئت عمومی تصویب و وزیر راه و شهرسازی تایید می شود.

۲) طبق شیوه نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تایید شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان ابلاغ می شود.

۳) طبقه شیوه نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیئت مدیره استان، توسط شورای مرکزی تصویب و ابلاغ می شود.

۴) طبقه شیوه نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیئت عمومی توسط شورای مرکزی تصویب و توسط وزارت راه و شهرسازی تایید می شود.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

شیوه نامه:ق. ص ۷۰

نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی:ق. ص۷۰

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با تبصره ۳ صفحه ۷۰ قانون نظام مهندسی

تبصره ۳ ماده ۵۲

نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی طبق شیوه نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای مرکزی توسط هیئت عمومی تصویب و توسط وزیر راه و شهرسازی تایید می شود.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین قانون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی سوالات اصلاحیه قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوال قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت عمران مهر۹۶

دانلود قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید