پاسخ تشریحی سوالات اصلاحیه قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات اصلاحیه قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

در سلسله بررسی های تست های آزمون نظارت عمران مهر ۹۸، در این نوشتار تست های مطرح شده از اصلاحیه قانون نظام مهندسی را بررسی می کنیم.

در آزمون مذکور اط اصلاحیه قانون نظام مهندسی ۲ تست مطرح شده است که پاسخ تشریحی آنها به شرح ذیل می باشد.

متذکر می شود که قانون نظام مهندسی ساختمان از منابع آزمون صلاحیت های اجرا و نظارت رشته عمران و معماری، ترافیک، شهرسازی، نقشه برداری و صلاحیت های طراحی، نظارت، اجرا رشته های تاسیسات برقی و مکانیکی می باشد.

۸-کدام گزینه در مورد مجازات انتظامی مربوط به یکی از مهندسان شاغل در یک پروژه که بنا به دلایل مختلف، شرایط قانونی با امکانات مالی و فنی لازم را زادست داده باشد صحیح است؟

۱) مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج

۲) مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه چهار

۳) تا اتمام پروژه هیچ مجازاتی نخواهد داشت.

۴) در صورتی که از ابتدا فاقد شرایط بوده باشد درجه سه تا درجه پنج و چنانچه از ابتدا دارای شرایط بوده و متعاقبا شرایط را از دست داده باشد، از درجه یک تا درجه سه

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

مجازات انتظامی:ق. ص۹۶،۹۷،۹۸

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با مورد ۴ صفحه ۹۷ اصلاحیه قانون نظام مهندسی

۴- اشتغال به حرفه های مهندسی موضوع قانون یا پذیرفت با تعهد به انجام کاری که شرایط روانی- به تشخیص قطعی مراجع قضایی- با شرایط قانونی با مدرک صلاحیت با ظرفیت اشتغال با شرایط جسمی با امکانات مالی و فنی لازم برای انجام آن را ندارد یا از دست بدهد یا مهلت پروانه اشتغال به کار وی برای انجام آن کار خاتمه یافته باشد، با تصدی یا اشتغال همزمان به دو یا چند شغل یا حرفه که انجام همزمان آنها با قوانین مقررات با ماده ۲ مکرر این آیین نامه مغایرت داشته باشد، به مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج

۹-در مورد یکی از اعضای سازمان نظام مهندسی استانی که به طور مستند یکی از شرایط عضویت در نظام مهندسی استان را از دست داده باشد ترتیبات قطع عضویت چگونه خواهد بود؟

۱) قطع عضویت با تایید نظام مهندسی استان و تصویب شورای مرکزی صورت گیرد

۲) عضویت توسط هیات مدیره نظام مهندسی استان پس از دو اخطار کتبی، با فاصله حداقل ۳۰ روز قطع می شود.

۳) به احراز عدم شرایط عضویت هیات مدیره نظام مهندسی استان بلافاصله و با یک اخطار نسبت به قطع عضویت اقدام و مراتب به اطلاع ذینفع رسانیده می شود.

۴) عضویت توسط هیات مدیره نظام مهندسی استان پس از دو اخطار کتبی هر یک به فاصله پانزده روز قطع می شود.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

قطع عضویت:ق. ص۶۷

اخطار کتبی:ق. ص۶۷

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق با تبصره ۲ صفحه ۶۷ اصلاحیه قانون نظام مهندسی

تبصره ۲- احراز شرایط و مدارک عضویت در نظام مهندسی استان به عهده هیئت مدیره است. هیئت مدیره موظف است اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای شرایط عضویت را با اخذ مدارک لازم به عضویت نظام مهندسی استان بپذیرد. در صورت احراز هر یک از شرایط فوق، به صورت مستند این عضویت توسط هیئت مدیره نظام مهندسی نظام مهندسی استان پس از دو اخطار کتبی هر یک به فاصله ۱۵ روز قطع می شود.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین قانون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی سوال قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت عمران مهر۹۶

دانلود قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید