پاسخ تشریحی سوالات قانون نظام مهندسی در آزمون اجرا عمران شهریورماه ۱۴۰۱

پاسخ تشریحی سوالات قانون نظام مهندسی در آزمون اجرا عمران شهریورماه ۱۴۰۱

پاسخ تشریحی سوالات قانون نظام مهندسی در آزمون اجرا عمران شهریورماه ۱۴۰۱

در آزمون اجرا عمران شهریورماه ۱۴۰۱ از قانون نظام مهندسی ۱ تست مطرح شده است که پاسخ تشریحی آن به شرح ذیل می باشد.

متذکر می شود که قانون نظام مهندسی ساختمان از منابع آزمون صلاحیت های اجرا و نظارت رشته عمران و معماری، ترافیک، شهرسازی، نقشه برداری و صلاحیت های طراحی، نظارت، اجرا رشته های تاسیسات برقی و مکانیکی می باشد.

۶-کدام گزینه های زیر در مورد مجازات انتظامی تخلفات انضباطی یکی از مهندسان ناظر که پس از تخریب یک ساختمان در دست احداث، نسبت به انتشار تصاویر و نقل قول های غیرواقعی و مغایر با اصول اخلاقی و شئون حرفه ای در شبکه های اجتماعی اقدام نموده است، صحیح است؟

۱) درجه ۲ تا درجه ۴

۲) درجه ۱ تا درجه ۳

۳) درجه ۲ تا درجه ۵

۴) این موضوع ارتباطی با تخلفات انتظامی ندارد.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

تخلفات انتظامی:ماده ۹۱ قانون نظام مهندسی

جواب: گزینه ۳ صحیح است. مطابق با قانون نظام مهندسی ماده ۹۱

ماده ۹۱: تخلفات انتظامی موضوع قانون شامل تخلفات حرفه ای و تخلفات انضباطی زیر است و انجام آن ها توسط اظخاص حقیقی یا حقوقی عضو سازمان نظام مهندسی یا نظام کاردانی ساختمان، مستوجب محکومیت به مجازات انتظامی در محدوده حداقل و حداکثرهای کر شده برای ارتکاب هر یک می باشد که متناسب با نوع، درجه اهمیت و آثار تخلف و حسن و سوء سابقه متخلف و درجه تجری وی به هنگام تخلف از حیث قصد، آگاهی، بی پروایی و بی مبالاتی تعیین و مورد صدور حکم قرار می گیرد:

تخلفات انتظامی:

۱-نقص مقررات انضباطی وضع شده به وسیله و در محدوده اختیارات مراجع قانونی سازمان نظام مهندسی ساختمان، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه دو.

۲-درج یا نشر یا نقل قول هر گونه متن، تصویر یا سایر موارد مغایر با اصول اخلاقی و شئون حرفه ای در رسانه های گروهی و شبکه های اجتماعی و پیام انبوه از درجه دو تا درجه پنج

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین قانون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات قانون نظام مهندسی در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات اصلاحیه قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوال قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت عمران مهر۹۶

دانلود قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

پاسخ تشریحی سوالات قانون نظام مهندسی در آزمون اجرا معماری مهر۹۸

پاسخ تشریحی سوالات قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهر۹۸

پاسخ تشریحی سوالات قانون نظام مهندسی در آزمون طراحی تاسیسات برقی مهر۹۹

پاسخ تشریحی سوالات قانون نظام مهندسی در آزمون اجرا عمران مردادماه ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی سوالات قانون نظام مهندسی در آزمون اجرا عمران مردادماه ۱۴۰۰

دیدگاهتان را بنویسید