پاسخ تشریحی سوالات قانون نظام مهندسی در آزمون اجرا معماری مهر۹۸

پاسخ تشریحی سوالات قانون نظام مهندسی در آزمون اجرا معماری مهر۹۸

پاسخ تشریحی سوالات قانون نظام مهندسی در آزمون اجرا معماری مهر۹۸

در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸ از قانون نظام مهندسی ۱ تست مطرح شده است که پاسخ تشریحی آن به شرح ذیل می باشد.

متذکر می شود که قانون نظام مهندسی ساختمان از منابع آزمون صلاحیت های اجرا و نظارت رشته عمران و معماری، ترافیک، شهرسازی، نقشه برداری و صلاحیت های طراحی، نظارت، اجرا رشته های تاسیسات برقی و مکانیکی می باشد.

۵۴-مجازات انتظامی در مورد یکی از مهندسان که براساس مقررات موظف به تهیه و تسلیم گزاش هایی به مراجع قانونی شده ولی در تنظیم و تسلیم به موقع آن تعلل ورزیده باشد، کدام است؟

۱) مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه سه

۲) مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه پنج

۳) مجازات انتظامی درجه چهار

۴) مجازات انتظامی درجه سه تا درجه پنج

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

تعلل در تنظیم و تسلیم به موقع گزارش:ق. ماده ۹۱

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با مورد ۹ ماده ۹۱ قانون نظام مهندسی

مورد (۹) ماده ۹۱: تعلل در تنظیم و تسلیم به موقع گزارش هایی که به موجب ضوابط و مقررات یا دستور مراجع ذی صلاح قانونی موظف به تهیه و تسلیم آن ها به مراجع ذی ربط بوده است، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه سه.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین قانون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات قانون نظام مهندسی در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات اصلاحیه قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوال قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت عمران مهر۹۶

دانلود قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید