پاسخ تشریحی سوالات قانون نظام مهندسی در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات قانون نظام مهندسی در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات قانون نظام مهندسی در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹

در آزمون اجرا معماری مهر ۹۹ از قانون نظام مهندسی ۲ تست مطرح شده است که پاسخ تشریحی آنها به شرح ذیل می باشد.

متذکر می شود که قانون نظام مهندسی ساختمان از منابع آزمون صلاحیت های اجرا و نظارت رشته عمران و معماری، ترافیک، شهرسازی، نقشه برداری و صلاحیت های طراحی، نظارت، اجرا رشته های تاسیسات برقی و مکانیکی می باشد.

۵۴-چنانچه یکی از اعضای نظام مهندسی ساختمان استانی، به علت عدم رعایت اصول اخلاق حرفه ای به محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به کار به مدت ۴ سال محکوم شده باشدف چه مدتی از تصدی به سمت عضو شورای شهر انتظامی نظام مهندسی محروم می باشد؟

۱) ۶ سال

۲) ۴ سال

۳) ۵ سال

۴) ۸ سال

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغال:ق. ص،۱۰۲،۹۶

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق با مورد ۲ صفحه ۹۶ قانون نظام مهندسی

۲- محرومیت از انتخاب شدن به سمت عضو هیئت مدیره سازمان استان تا پنج سال پس از قطعیت حکم مجازات انتظامی درجه سه تا درجه پنج و محرومیت از تصدی یا انتخاب شدن به سمت عضو شورای انتظامی و بازرس نظام مهندسی استان، شورای مرکزی و شورای انتظامی نظام مهندسی به مدت دو برابر مدت محرومیت استفاده از پروانه اشتغال فقط برای محکومان به مجازات انتظامی درجه های چهار و پنج و محرومیت دایم از انتخاب شدن یا تصدی تمام سمت های مذکور در این بند برای محکومان به مجازات انتظامی درجه شش.

۵۶-هیات رئیسه شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان چند نفر هستند و دوره تصدی مسئولیت آنها چند سال است؟

۱) ۵ نفر- دوره تصدی مسئولیت رئیس سازمان ۳ سال و سایر اعضای هیات رئیسه یک سال

۲) ۵ نفر- دوره تصدی مسئولیت آنها ۳ سال است

۳) ۲۵ نفر- دوره تصدی مسئولیت آنها یک سال است که قابل انتخاب مجدد هستند.

۴) ۲۵ نفر عضو اصلی و ۷ نفر عضو علی البدل- دوره تصدی مسئولیت آنها ۳ سال است.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

هیات رئیسه شورای مرکزی:ق. ص،۲۷،۱۰۸

رئیس سازمان:ق. ص،۲۷،۱۱۲

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق با ماده ۱۱۰ و ماده ۱۱۵ و ماده ۲۲ قانون نظام مهندسی

ماده ۱۱۰- شورای مرکزی دارای هیات رئیسه ای متشکل از یک رئیس و دو دبیر اجرایی و دو منشی می باشد که دبیران و منشی ها با اکثریت آراء از بین اعضای شورای مرکزی انتخاب می شوند و دوره مسئولیت آنها یکساله و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است. رئیس شورای مرکزی نیز به شرح مندرج در ماده ۱۱۵ این آیین نامه منصوب می شود.

ماده ۱۱۵- شورای مرکزی در اولین جلسه خود که به دعوت وزیر مسکن و شهرسازی و به ریاست وی در وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل می شود. از میان خود سه نفر را به منظور تعیین رئیس شورای مرکزی به وزیر مسکن و شهرسازی پیشنهاد می نماید و وزیر مسکن و شهرسازی از بین آنها یک نفر را بعنوان رئیس شورای مرکزی که رئیس سازمان نیز محسوب می شود جهت صدور حکم به رئیس جمهور معرفی خواهد نمود.

دوره تصودی رئیس شورای مرکزی ۳ سال است و انتخاب مجدد او مشروط به تحقق شرایط فوق بلامانع است.

ماده ۲۲- شورای مرکزی دارای هیات رئیسه ای است متشکل از یک رئیس و دو دبیر اجرای و دو منشی که دبیران و منشی ها با اکثریت آراء از بین اعضا انتخاب می شوند. شورای مرکزی برای تعیین رئیس شورا سه نفر را به وزیر مسکن و شهرسازی پیشنهاد می کند و وزیر یاد شده یک نفر را به عنوان رئیس شورای مرکزی که رئیس سازمان نیز محسوب می شود، جهت صدور حکم به رئیس جمهور معرفی می نماید. دوره تصدی رئیس سازمان سه سال و دوره مسئولیت سایر اعضای هیات رئیسه یک سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع می باشد.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین قانون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت معماری مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات اصلاحیه قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوال قانون نظام مهندسی در آزمون نظارت عمران مهر۹۶

دانلود قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

دیدگاهتان را بنویسید