پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۲ آزمون نظام مهندسی معماری اجرا مهر۹۶

سوالات مبحث ۱۲

مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا – Safety and Precautions in Construction )که جزو منابع در بیشتر آزمون های نظام مهندسی می باشد و درباره ایمنی کار در کارگاه و حین اجرای ساختمان به صحبت میپردازد.در آزمون اجرا معماری مهر ۹۶ از این مبحث تعداد ۵ عدد تست آورده شده که همه این تست ها با کلیدواژه اجرا معماری به راحتی پاسخ داده میشده نشان از اهمیت این مبحث دارد و در زیر پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۲ آزمون نظام مهندسی معماری اجرا مهر۹۶ را با کمک کلید واژه برای داوطلبان عزیز قرار میدهیم

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۲ آزمون نظام مهندسی معماری اجرا مهر۹۶

۲۸ – در صورتی که عرض پیاده رو مجاور ساختمان در دست احداث ۱٫۲۰ باشد، عرض راهروی سرپوشیده موقت برابر است با:

۱) ۱٫۲۰ متر

۲) ۱٫۵۰ متر

٣) ۲٫۵۰ متر

۴) ۱٫۰۰ متر

کلید واژه مورد استفاده:

راهروی سرپوشیده موقت: م۱۲ ص۱۲،۳۴

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مبحث ۱۲ صفحه ۳۴، بند ۲۱-۵-۴-۲

۲۹ – بازدید کابل ها و زنجیرها و معاینه فنی کلیه قسمتهای دستگاه های بالابر در کارگاه ها بهترتیب در چه بازه زمانی و توسط چه کسی صورت می گیرد؟

۱) روزانه توسط مسئول دستگاه – هر شش ماه یک بار توسط شخص ذیصلاح

۲) هفتگی توسط شخص ذیصلاح- هفتگی توسط متصدی دستگاه

٣) شش ماه یک بار توسط مسئول دستگاه – هفتگی توسط مسئول دستگاه

۴) هفتگی توسط شخص ذیصلاح – روزانه توسط شخص ذیصلاح

کلید واژه مورد استفاده:

بازدید و کنترل وسایل،تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی:م۱۲ ص۴۰

بازدید قسمت های مختلف دستگاهای بالابر:م۱۲ ص۴۴

معاینه فنی و آزمایش قسمت های مختلف دستگاهای بالابر:م۱۲ ص۴۴

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مبحث ۱۲ صفحه ۴۴، بند ۱۲-۴-۶-۲-۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۲ در آزمون نظام مهندسی معماری اجرا مهر۹۶

۴۰- کدامیک از توضیحات زیر در مورد وسیله ای که در کارگاه برای جلوگیری از لغزش و ریزش ابزار کار نصب می گردد، صحیح است؟

۱) تور ایمنی نام دارد و در فاصله حداقل ۲٫۴ متر و حداکثر ۴٫۶ متر پایین تر از تراز کارباید نصب شود.

۲) سرپوش حفاظتی نام دارد و باید به نحوی طراحی شود که در اثر ریزش ابزار تخریب نشود.

٣) لبه بیرونی نام دارد و باید حداقل ۳۰ و حداکثر ۴۵ درجه به طرف خارج اختیار گردد.

۴) پاخور نام دارد و می تواند از چوب به ضخامت ۳ سانتی متر باشد.

کلید واژه مورد استفاده:

پاخور حفاظتی:م۱۲ ص۳۴

سرپوش حفاظتی:م۱۲ ص۳۵

تورهای ایمنی:م۱۲ ص۳۶

جواب گزینه ۴ صحیح است، مبحث ۱۲، صفحه ۳۴، بند ۱۲-۵-۳-۱

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۱۲ آزمون

 ۴۱- کدام گزینه در مورد ارتفاع نردبان دوطرفه در حالت باز و استفاده از نردبان یک طرفه قابل حمل صحیح است؟

۱) نباید از ۳٫۵ متر بیشتر باشد – با زاویه کمتر از ۷۵ درجه که تکیه گاه تحتانی با سطح مبنا ایجاد کند مجاز است.

۲) نباید از ۴ متر بیشتر باشد – با زاویه ۹۰ درجه که تکیه گاه تحتانی با سطح مبنا ایجاد کند به هیج وجه مجاز نیست.

۳) نباید از ۳ متر بیشتر باشد – با زاویه ۹۰ درجه که تکیه گاه تحتانی با سطح مبنا ایجاد کند با رعایت شرایط ذکر شده مجاز است.

۴) نباید از ۲٫۵ متر بیشتر باشد – در کارگاه در هر صورت مجاز نمی باشد.

کلید واژه مورد استفاده:

نردبان دو طرفه:م۱۲ ص۵۳

جواب گزینه ۳ صحیح است. مبحث ۱۲ ،صفحه ۵۳، بند ۱۲-۷-۳-۴ و بند ۱۲-۷-۳-۷

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۱۲ 

 ۴۲- چنانچه در مجاورت یک معبر و فضای عمومی اقدام به گودبرداری شود، کدام گزینه به ترتیب در مورد حداقل ارتفاع نرده حفاظتی موقت، حداقل ارتفاع حصار حفاظتی موقت و حداقل فاصله حصار حفاظتی موقت از لبه گود صحیح میباشد؟

۱) ۰٫۷۵ متر – ۱٫۵ متر – ۳ متر

۲) ۰٫۹ متر – ۱٫۹ متر – ۱٫۵ متر

٣) ۱٫۲۰ متر – ۲٫۵ متر – ۱ متر

۴) ۱٫۱ متر – ۲٫۲۰ متر – ۲ متر

کلید واژه مورد استفاده:

نرده حفاظتی موقت:م۱۲ ص۳۳

ارتفاع نرده حفاظتی موقت:م۱۲ ص۳۳

حصار حفاظتی موقت:م۱۲ ص۳۶،۱۳

ارتفاع حصار حفاظتی موقت:م۱۲ ص۳۶

جواب گزینه ۲ صحیح است. مبحث ۱۲، صفحه ۶۸، بند ۱۲-۹-۲-۵ و صفحه ۳۳، بند ۱۲-۵-۲-۲ و صفحه ۳۶، بند ۱۲-۵-۹-۲

 

برای دریافت کامل پاسخنامه تشریحی معماری اجرا مهر ۹۶ اینجا کلیک کنین

برای دریافت سوالات تالیفی مبحث ۱۲  و همچنین نمونه سوالات مباحث ۲۲ گانه کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید