آشنایی با الزامات فضاهای ورودی ساختمان مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات فضاهای ورودی ساختمان مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات فضاهای ورودی ساختمان مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان با عنوان الزامات عمومی ساختمان یکی از منابع آزمون صلاحیت (اجرا) رشته عمران، رشته شهرسازی، ترافیک، و صلاحیت (طراحی، نظارت و اجرا) رشته معماری می باشد.

در این نوشتار به بررسی الزامات فضاهای ورودی ساختمان می پردازیم.

 

الزامات فضاهای ورودی ساختمان:

الف) در صورت وجود پله یا هر اختلاف سطح یا دیوار در مقابل در ورودی اصلی، باید حداقل ۱/۴ متر از آن فاصله داشته باشد.

ب) در فضای ورودی ساختمان باید امکان ایستادن چند نفر وود داشته باشد و دارای سطح آزاد و بدون مانعی برابر با حداقل ۱/۴*۱/۴ متر باشد.

پ) در فضای ورودی، ارتفاع زیر سقف از کف تمام شده نباید از موارد زیر کمتر باشد:

-حداقل ۲/۱ متر در بیشتر از ۵۰ درصد سطح فضا

-حداقل ۲/۰۵ متر به صورت موضعی یا حدود در ۵۰ درصد باقی سطح فضا

ت) حداکثر ارتفاع مجاز تراز کف ورودی اصلی از متوسط ارتفاع تراز معبر مجاور ۱/۲ متر است. در شرایط خاص بسته به ویژگی محل، مرجع صدور پروانه می تواند با ضوابط محلی تطبیق دهد.

ث) در طراحی و ساخت بناهای عمومی و مجتمع های مسکونی، مناسب سازی ورودی ساختمان برای امکان ورود افراد دارای معلولیت وکم توانان جسمی – حرکتی به ساختمان الزامی است.

آشنایی با الزامات فضاهای ورودی ساختمان مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی ساختمان برای قبولی در آزمون می توانند از منابع گردآوری شده زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۴ مقررات ملی ویرایش جدید (الزامات عمومی ساختمان – تست تالیفی )

کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی

آزمون آنلاین مبحث ۴ (با استفاده از سوالات تالیفی مبحث چهارم – الزامات عمومی ساختمان)

فیلم آموزشی مبحث ۴ (الناز قائمی کد : S36-20 )

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون اجرا معماری مهر ۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون اجرا عمران مهر ۹۸

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۴ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۴ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

آشنایی با الزامات فضاهای نصب تاسیسات ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات سقف های کاذب مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات پیش آمدگی های ساختمان مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات بام مسطح، بام شیبدار و سقف های نورگذر

آشنایی با الزامات ورود و خروج و تهویه و نورگیری توقفگاه های خودرو

آشنایی با الزامات عمومی نورگیری و تهویه فضاها

آشنایی با الزامات اجرایی ساختمان مطابق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان

آشنایی با الزامات اجرایی دیوارها، کف و سقف و نازک کاری و پوشش سقف

دیدگاهتان را بنویسید