پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۹

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون نظارت تاسیسات برقی مهرماه ۱۳۹۹

مبحث سوم (حفاظت ساختمان ها در برارب حریق – Building Fire Protection) یکی از منابع آزمون صلاحیت های (اجرا عمران)، طراحی، نظارت و اجرا رشته های معماری، تاسیسات برقی و مکانیکی می باشد.

در این نوشتار به بررسی تست های مطرح شده از این مبحث در آزمون نظارت تاسیسات برقی در مهرماه ۱۳۹۹می پردازیم. از این مبحث ۲ تست در آزمون مذکور مطرح شده است که پاسخ تشریحی آنها به شرح ذیل می باشد.

۱۵-سیستم فشار مثبت آسانسورها به چه صورت فعال می شوند؟

۱) فعال شدن کاشف های دود لابی آسانسور

۲) فعال شدن سیستم اعلام حریق ساختمان

۳) فعال شدن سیستم اطفاء ساختمان

۴) گزینه های ۱ و ۲ هر دو صحیح است.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

سیستم فشار مثبت آسانسور:م۳ ص۱۸۱

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق بند ۳-۹-۶-۱ صفحه ۱۸۱ مبحث سوم

بند ۳-۹-۶-۱: سیستم فشار مثبت آسانسور باید با فعال شدن سیستم اعلام حریق ساختمان یا کاشف های دود لابی آسانسور فعال شود.

۱۶-ارتفاع کف تمام شده تا سقف طبقات یک ساختمان ۲۶۰ سانتی متر است. مناسب ترین ارتفاع برای محل نصب دستگاه اعلام خطر سیستم اعلام حریق چند سانتی متر می باشد؟

۱) ۲۳۰ تا ۲۴۵

۲) ۲۱۰ تا ۲۴۵

۳) ۲۳۰ تا ۲۵۰

۴) ۲۲۰ تا ۲۵۰

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

محل نصب اعلام کننده ها:م۳ ص۶۲

جواب: گزینه ۱ صحیح است. مطابق بند ۳-۵-۷-۵ صفحه ۶۲ مبحث سوم

بند ۳-۵-۷-۵: چنانچه دستگاه اعلام خطر بر روی دیوار نصب شود، باید حداقل ۱۵ سانتی متر از سقف و ۲۳۰ سانتی متر از کف تمام شده فاصله داشته باشد.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان – حفاظت ساختمان ها در برابر حریق (تست تالیفی)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۵ ویژه آمادگی آزمون نظام مهندسی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۳ در آزمون معماری اجرا مهر۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۳ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون عمران اجرا مهر۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون نظارت تاسیسات برقی مردادماه ۱۴۰۰

دیدگاهتان را بنویسید