پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون عمران اجرا مهر۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون عمران اجرا مهر۹۸

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون عمران اجرا مهر۹۸

مبحث سوم (حفاظت ساختمان ها در برارب حریق – Building Fire Protection) یکی از منابع آزمون صلاحیت های (اجرا عمران)، طراحی، نظارت و اجرا رشته های معماری، تاسیسات برقی و مکانیکی می باشد.

در این نوشتار به بررسی تست های مطرح شده از این مبحث در آزمون اجرا عمران در سال ۹۸ می پردازیم. از این مبحث ۱ تست در آزمون مذکور مطرح شده است که پاسخ تشریحی آنها به شرح ذیل می باشد.

۴-برای محافظت بلوک پلی استایرن در سقف تیرچه بلوک در برابر آتش از کدام گزینه ذیل می توان استفاده کرد؟

۱) اجرای مستقیم گچ در پاشنه تیرچه و بلوک پلی استایرن

۲) استفاده از تخته گچی حداقل به ضخامت ۱۰ میلیمتر

۳) استفاده از تخته گچی طبق مقررات با اتصال مناسب به سیستم سقف

۴) اجرای اندود گچ به ضخامت ۱۰ میلیمتر روی رابیتس که با اتصال مکانیکی مناسب به سقف محکم و متصل می شود.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

محافظت بلوک های سقفی پلی استایرن در برابر آتش:م۳ ص۱۴۲

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق بند ۳-۷-۴-۲-۲ صفحه ۱۴۲ مبحث سوم

بند ۳-۷-۴-۲-۲ برای حفاظت از بلوک سقفی بلوک چلی استایرن و جلوگیری از برخورد مستقیم هر گونه حریق احتمالی با بلوک لازم است تا زیر سقف به وسیله پوشش مانع حرارتی محافظت شود. پوشش مانع حرارتی باید به تیرها و تیرچه ها متصل و مهار شود. اجرای مستقیم اندود روی بلوک سقفی پلی استایرن بدون استفاده از اتصالات مکانیکی به تنهایی قابل قبول نیست و لزوما باید از اتصالات مکانیکی مهار شده به تیرها و تیرچه ها اشتفاده شود.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان – حفاظت ساختمان ها در برابر حریق (تست تالیفی)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۵ ویژه آمادگی آزمون نظام مهندسی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۳ در آزمون معماری اجرا مهر۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۳ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

دیدگاهتان را بنویسید