پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون نظارت تاسیسات برقی مردادماه ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون نظارت تاسیسات برقی مردادماه ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون نظارت تاسیسات برقی مردادماه ۱۴۰۰

مبحث سوم (حفاظت ساختمان ها در برارب حریق – Building Fire Protection) یکی از منابع آزمون صلاحیت های (اجرا عمران)، طراحی، نظارت و اجرا رشته های معماری، تاسیسات برقی و مکانیکی می باشد.

در این نوشتار به بررسی تست های مطرح شده از این مبحث در آزمون نظارت تاسیسات برقی در مردادماه ۱۴۰۰ (دفترچه C) می پردازیم. از این مبحث ۲ تست در آزمون مذکور مطرح شده است که پاسخ تشریحی آنها به شرح ذیل می باشد.

۳-نصب سیستم تلفن آتش نشان در یک ساختمان بلندمرتبه برای کدام یک از فضاهای زیر الزامی است؟

۱) کابین هر آسانسور

۲) اتاق پمپ آتش نشان

۳) پاگرد تمام طبقات در دوربند پلکانی خروج

۴) برای هر سه گزینه الزامی است.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

سیستم تلفن آتش نشان:م۳ ص۱۸۷

جواب: گزینه ۴ صحیح است. مطابق بند ۳-۱۰-۴-۳-۱ صفحه ۱۸۷ مبحث سوم

بند ۳-۱۰-۴-۳-۱: تمام ساختمان های بلند باید برای استفاده ماموران آتش نشانی و نجات، دارای سیستم تلفن آتش نشان باشند. این سیستم باید بتواند بین اتاق کنترل و فرماندهی آتش نشانی در ساختمان با کابین هر آسانسور، لابی آساسنسورها، اتاق برق اضطراری، اتاق پمپ آتش نشانی، محل های امن (در صورت وجود) و پاگرد تمام طبقات در دوربند پلکان خروج ارتباط برقرار کند.

۳۵-کدام یک از گزینه های زیر در خصوص حداقل زمان مقاومت در برابر آتش برای اتاق محل استقرار پمپ آتش نشانی در ساختمان های بلند مرتبه صحیح است؟

۱) دیوارها ۲ ساعت-درها ۲ ساعت

۲) دیوارها ۲ ساعت-درها ۱/۵ ساعت

۳) دیوارها ۱/۵ ساعت-درها ۱/۵ ساعت

۴) دیوارها ۱/۵ ساعت-درها ۲ ساعت

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

محل استقرار پمپ آتش نشانی:م۳ ص۱۸۶

جواب: گزینه ۲ صحیح است. مطابق بند ۳-۱۰-۳-۲ صفحه ۱۸۶ مبحث سوم

بند ۳-۱۰-۳-۲: پمپ های آتش نشانی باید در اتاق هایی قرار گیرند که با ساختارهای با حداقل ۲ ساعت و درهای حداقل ۱/۵ ساعت مقاومت در برابر آتش محافظت شده باشند.

دوستان و داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مباحث مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان – حفاظت ساختمان ها در برابر حریق (تست تالیفی)

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۵ ویژه آمادگی آزمون نظام مهندسی

نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۳ در آزمون معماری اجرا مهر۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۳ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون نظارت معماری مهر ۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۳ در آزمون عمران اجرا مهر۹۸

دیدگاهتان را بنویسید