پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون نظارت تاسیسات برقی مرداد ماه ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون نظارت تاسیسات برقی مرداد ماه ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون نظارت تاسیسات برقی مرداد ماه ۱۴۰۰

به گزارش کلید واژه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با عنوان نظامات اداری و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از منابع آزمون رشته های عمران (نظارت و اجرا)، معماری (نظارت و اجرا)، تاسیسات مکانیکی (طراحی و نظارت)، تاسیسات برقی (طراحی و نظارت)، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک می باشد.

در این نوشتار به بررسی سوال مطرح شده از مبحث دوم در آزمون نظارت تاسیسات برقی مردادماه ۱۴۰۰ (یک سوال مطرح شده)  می پردازیم.

۵۵-برای استفاده از خدمات مهندسی تاسیسات مکانیکی و برقی در تهیه طرح ها و نظارت بر آن ها در یک ساختمان ۷ طبقه با زیربنای ۴۸۰۰ مترمربع کدام گزینه صحیح است؟

۱) برای تهیه طرح ها و نظارت بر آن ها از خدمات مهندسی تاسیسات مکانیکی و برقی ۱ و بالاتر.

۲) برای تهیه طرح ها از مهندسان دارای صلاحیت تاسیسات مکانیکی و برقی پایه ۱ و بالاتر و برای نظارت بر طرح ها از مهندسان دارای صلاحیت تاسیسات مکانیکی و برقی پایه ۲ و بالاتر.

۳) برای تهیه طرح ها و نظارت بر آن ها از خدمات مهندسان تاسیسات مکانیکی و برقی پایه ۲ و بالاتر.

۴) برای تهیه طرح ها از مهندسان دارای صلاحیت تاسیسات مکانیکی و برقی پایه ۲ و بالاتر و برای نظارت بر طرح ها از مهندسان دارای صلاحیت تاسیسات مکانیکی و برقی پایه ۳ و بالاتر.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

گروه ساختمان:م۲ ص۸۰

طبقه بندی صلاحیت مهندسان تاسیسات مکانیکی و برقی:م۲ ص۸۴

جواب: گزینه ۲ صحیح است. مطابق جدول شماره ۱۱ صفحه ۸۰ و  جدول شماره ۱۳ صفحه ۸۴ مبحث دوم

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون نظارت تاسیسات برقی مرداد ماه ۱۴۰۰

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون نظارت تاسیسات برقی مرداد ماه ۱۴۰۰

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۲

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های مبحث دوم مقررات ملی و قانون نظام مهندسی در آزمون اجرا عمران ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲ در آزمون معماری نظارت

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۶

دانلود فایل مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( نظامات اداری – ۱۳۸۴ )

دیدگاهتان را بنویسید