پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹

به گزارش کلید واژه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با عنوان نظامات اداری و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از منابع آزمون رشته های عمران (نظارت و اجرا)، معماری (نظارت و اجرا)، تاسیسات مکانیکی (طراحی و نظارت)، تاسیسات برقی (طراحی و نظارت)، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک می باشد.

در این نوشتار به بررسی سوال مطرح شده از مبحث دوم در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹ می پردازیم.

۸-مقرر است یک ساختمان مسکونی ۶ طبقه در منطقه ۳ شهرداری تهران احداث شود کدام یک از گزینه های زیر در مورد نظارت بر ساختمان صحیح است؟

۱) ناظر توسط مالک امتخاب و به شهرداری معرفی می شود- ناظر نمی تواند شاغل در شهرداری تهران باشد

۲) ناظر نمی تواند در منطقه ۳ شهرداری تهران شاغل باشد- ناظر در هنگام صدور پروانه ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به مالک و شهرداری معرفی می شود

۳) ناظر نمی تواند در شهرداری تهران شاغل باشد- ناظر توسط سازمان نظام مهندسی استان در هنگام صدور پروانه به مالک و شهرداری معرفی می شود.

۴) ناظر نمی تواند در شهرداری تهران شاغل باشد- ناظر توسط مرجع صدور پروانه ساختمان به مالک و نظام مهندسی معرفی می شود.

کلیدواژه مورد استفاده در این تست:

صدور پروانه ساختمان:م۲ ص۵

جواب: گزینه ۲ صحیح است. مطابق با بند ۲-۵-۴ صفحه ۵ مبحث دوم

بند ۲-۵-۴ ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می گردد. ناظر نمی تواند شاغل در دستگاه صادر کننده پروانه ساختمان در منطقه ای باشد که ساختمان در آن منطقه احداث می شود.

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:

نمونه سوالات مبحث ۲

کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)

آزمون آنلاین مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی تست های مبحث دوم مقررات ملی و قانون نظام مهندسی در آزمون اجرا عمران ۹۹

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶

پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲ در آزمون معماری نظارت

پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۶

دانلود فایل مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( نظامات اداری – ۱۳۸۴ )

دیدگاهتان را بنویسید